• Nadpis

    • Ako si vytvoriť rodičovské konto na EduPage

      

     Milí rodičia,

     väčšina z Vás už rodičovské konto má a aktívne ho aj využíva, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

     PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

     Ako rodič si  nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

     · Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením

     · V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail

     · V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka

     · Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

     · Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

      

     AKO SI VYTVORIŤ KONTO

     Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

     1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese:   https://zshorovaba.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu

     2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“

     3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

     4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ

     5. Stlačte „Odoslať“ .

     V prípade, že sa Vám vypíše text „Zadané prihlasovacie meno / email sa nenašlo“, napíšte triednemu učiteľovi, aby do systému zadal Vašu platnú emailovú adresu.

     6. Ak Vaša mailová adresa v systéme zadaná je, tak Vám bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

     7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu

     8. Otvorí sa Vám okno portálu edupage,org:

     9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo

     10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

     11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo

     12. Prihláste sa na stránke https://zshorovaba.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie