• Zmluvy 2017

    • číslo zmluvný partner predmet zmluvy suma podpísaná zverejnená
     č.01/2017 Richard Tóth nájom nebytových priestorov 144,00€ 09.01.2017 29.06.2017
     č.02/2017 Fighting flies Bratislava nájom nebytových priestorov 210,00€ 11.01.2017 29.06.2017
     č.03/2017 Zuzana Kuchárová nájom nebytových priestorov 180,00€ 11.01.2017 29.06.2017
     č.04/2017 Štefan Bernát nájom nebytových priestorov 198,00€ 01.02.2017 29.06.2017
     č.05/2017 GA Drilling, a.s. nájom nebytových priestorov 286,00€ 12.01.2017 29.06.2017
     č.06/2017 Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 409,50€ 12.01.2017

     29.06.2017

      

     č.07/2017 Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o nájom nebytových priestorov 429,00€ 12.01.2017 29.06.2017
     č.08/2017 Arte Fuego, o.z nájom nebytových priestorov 322,00€ 12.01.2017 29.06.2017
     č.09/2017 Súkromná ZUŠ nájom nebytových priestorov 322,00€ 12.01.2017 29.06.2017
     č.10/2017 OZ Krúžky v škole nájom nebytových priestorov 76,00€ 11.01.2017 29.06.2017
     č.11/2017 Clilschool nájom nebytových priestorov 264,00€ 09.01.2017 29.06.2017
     č.12/2017 Clilschool nájom nebytových priestorov 891,00€ 01.02.2017 29.06.2017
     č.13/2017 Ondrej Mlynár - JOLLY CAMP nájom nebytových priestorov 630,00€ 17.03.2017 29.06.2017
     č.14/2017 Veda nás baví, n.o. nájom nebytových priestorov 95,00€ 10.01.2017 29.06.2017
     č.01/2017/II BEST BOXING CLUB nájom nebytových priestorov 520,50€ 11.09.2017 09.11.2017
     č.02/2017/II BEST BOXING CLUB nájom nebytových priestorov 807,00€ 11.09.2017 09.11.2017
     č.03/2017/II Zuzana Kuchárová nájom nebytových priestorov 234,00€ 20.09.2017 09.11.2017
     č.04/2017/II Súkromná základná umelecká škola nájom nebytových priestorov 294,00€ 13.09.2017 09.11.2017
     č.05/2017/II Športová škola Galaktikos nájom nebytových priestorov 480,00€ 05.10.2017 09.11.2017
     č.06/2017/II Ondrej Mlynár – JOLLY CAMP nájom nebytových priestorov 414,00€ 03.10.2017 09.11.2017
     č.07/2017/II Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 378,00€ 05.10.2017 09.11.2017
     č.08/2017/II SLOVAN BRATISLAVA KARATE o.z. nájom nebytových priestorov 231,00€ 09.10.2017 09.11.2017
     č.09/2017/II Nicolas Polyák nájom nebytových priestorov 270,00€ 11.10.2017 09.11.2017
     č.10/2017/II Clilschool nájom nebytových priestorov 651,00€ 02.10.2017

     09.11.2017

      

     č.11/2017/II Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o. nájom nebytových priestorov 330,00€ 11.10.2017 09.11.2017
     č.12/2017/II Arte Fuego, o.z. nájom nebytových priestorov 148,50€ 17.10.2017 09.11.2017
     č.13/2017/II Mgr. Richard Tóth nájom nebytových priestorov 96,00€ 13.11.2017 15.11.2017
     č.14/2017/II Občianske združenie SEAL 1 nájom nebytových priestorov 120,00€ 03.10.2017 09.11.2017
     č.01/2017 BEST BOXING CLUB, o.z vypožičanie nebytového priestoru 2187,00€ 20.11.2017 27.11.2017

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie