• Nadpis

    •  

     September:

     • Šarkaniáda

     Október:

     • Nech žijú strašidlá

     November:

     • Noc v škole
     • Lampionáda

     December:

     • Mikulášske a vianočné besiedky
     • Zhotovenie kŕmidiel- súťaž

     Január:

     • Detský ples

     Február:

     • Karneval
     • Stavanie snehuliakov- súťaž

     Marec:

     • Čítankovo
     • Burza kníh

     Apríl:

     • Vyčistime okolie školy
     • Zbieranie veľkonočných vajíčok

     Máj:

     • Zlatý slávik

     Jún:

     • Športové popoludnie- hľadanie pokladu

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie