• Nadpis

    • RŠ - na funkčné obdobie 12. 2020- 12. 2024

     Za rodičov
     • Katarína Šteffková
     • Barbora Chlebcová
     • Jozef Šimko
     • Mgr. Silvia Hanová
     Za zriaďovateľa
     • Mgr. Veronika Veslárová
     • Ing. Ján Žatko
     • Bc. Jozef Tittel - podpredseda RŠ
     • p. Zoroslav Smolinský
     Za nepedagogických pracovníkov
     • Jana Hölgyeová
     Za pedagogických pracovníkov
     • Mgr. Helena Bátovská – predseda RŠ
     • Mgr. Dana Gregorová - zapisovateľka