• Nadpis

    • RŠ - na funkčné obdobie 12. 2020- 12. 2024

     Za rodičov
     • Katarína Šteffková
     • Barbora Chlebcová
     • Jozef Šimko
     • Mgr. Silvia Hanová
     Za zriaďovateľa
     • Marek Čechovič
     • Ing. Ján Žatko
     • Bc. Jozef Tittel - podpredseda RŠ
     • Peter Kolega
     Za nepedagogických pracovníkov
     • Jana Hölgyeová
     Za pedagogických pracovníkov
     • Mgr. Helena Bátovská – predseda RŠ
     • Mgr. Dana Gregorová - zapisovateľka

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie