• číslo               zmluvný partner          predmet zmluvy                   suma      podpísaná   zverejnená

    č. 01/2022    Galaktikos              prenájom nebytového priestoru    210,-       15.08.2022                  

    č. 02/2022    Galaktikos              prenájom nebytového priestoru    274,50,-  01.02.2022

    č. 03/2022    Galaktikos              prenájom nebytového priestoru     1476,-    11.01.2022

    č. 04/2022    FKM                        prenájom nebytového priestoru     156,-       12.01.2022

    č. 05/2022    DAJ Parkour          prenájom nebytového priestoru     104,-      08.03.2022 

    č. 06/2022    DAJ Parkour          prenájom nebytového priestoru      216,-      17.06.2022  

    č. 07/2022   Vancikova               prenájom nebytového priestoru      99,-        10.01.2022

    č. 08/2022    Fronc                      prenájom nebytového priestoru     301,50,-  14.01.2022

    č. 09/2022    FKL                         prenájom nebytového priestoru      288,-       17.01.2022

    č. 10/2022    ZUS                         prenájom nebytového priestoru     1616,-     10.01.2022

    č. 11/2022    Lovas                      prenájom nebytového priestoru      308,-      13.01.2022

    č. 12/2022    Benci                      prenájom nebytového priestoru      186,-      14.01.2022

    č. 13/2022    Beni klub                prenájom nebytového priestoru      188,-     12.01.2022 

    č. 14/2022    Beni klub                prenájom nebytového priestoru       390,-    12.01.2022

    č. 15/2022    Beni klub                prenájom nebytového priestoru       700,-    10.01.2022  

    č. 16/2022    Matajs                     prenájom nebytového priestoru        363,-   13.01.2022

    č. 17/2022    Vancikova               prenájom nebytového priestoru       381,-    04.04.2022

    č. 18/2022    Sport pre novu generáciu prenájom nebytového priestoru 229,- 12.01.2022 

    č. 19/2022    Janocko                  prenájom nebytového priestoru        44,-     12.01.2022

    č. 20/2022    DAJ Parkour           prenájom nebytového priestoru        434,-   14.01.2022

    č. 21/2022    ZUS                          prenájom nebytového priestoru         396,-  10.01.2022

    č. 22/2022    Galaktikos               prenájom nebytového priestoru        156,-    03.05.2022