• Deň detí

     • Dňa 1.júna sme na našej škole vo veľkom štýle oslávili Medzinárodný deň detí. Zorganizovala ho pre všetky naše deti Rada rodičov.

      Pre prvákov a druhákov si prichystali skákacie hrady, kde sa deti mohli do sýtosti vyskákať, tretí a štvrtý ročník čakali rôzne nafukovacie atrakcie a súťaže.

      Druhý stupeň prekvapili Sketch Bros a workoutovou dráhou.

      Všetky deti zabavil akrobat Slížo, hasiči im ukázali ako sa hasí požiar a každému žiakovi sa ušli aj pukance a zmrzlina.

      Na pamiatku si deti domov zobrali zábavné fotografie z fotokútika.

      Ďakujeme Rade rodičov za organizáciu nádherného dňa plného zážitkov a zábavy.

     • POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

     • Dňa 29.05.2023 v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave navštívili naši žiaci šiesteho až deviateho ročníka divadelné predstavenie POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile. Predstavenie bolo venované boju proti násiliu a kyberšikane. Ústrednou témou bol príbeh o dvoch mladých ľuďoch a o tom ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy. Veríme, že nenechala nikoho bez zamyslenia sa nad dôsledkami tohto dnes veľmi rozšíreného násilia medzi deťmi a mládežou. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo.

     • Exkurzia - Európske informačné centrum

     •     Dňa 15. 5. a 23.5. 2023 navštívili žiaci 9.A a 9.B triedy Európske informačné centrum v Bratislave. Vo veľmi príjemnom prostredí a milej atmosfére sa im venovali dve mladé stážistky EÚ na Slovensku.  Prostredníctvom  prezentácie  si žiaci zopakovali a rozšírili poznatky o Európskej únii, o práci  Európskeho parlamentu, o europoslancoch, o eurách.  Žiakov potešila aj odmena za správne odpovede počas  výkladu. Veľmi  ich zaujal  aj súťažný  online kvíz o EÚ a rôzne hravé aktivity v skupinách, za ktoré získali pekné odmeny.

           Exkurzia sa deviatakom veľmi páčila, domov odchádzali spokojní.

     • Atletika chlapcov - okresné kolo

     • Dňa 22.5.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže na ZŠ Sokolíková. Medzi približne šesťdesiatimi  žiakmi z deviatich prihlásených škôl sa podarilo našim žiakom umiestniť na celkom dobrých miestach. Juraj Malík 3. miesto v behu na 60m. Samuel Németh 4. miesto v skoku do výšky. Za reprezentovanie školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom: Filip Petrila, Fazli Ahmad Sohail a Adam Baksay.

     • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

     • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu
      olympijského víťaza Mateja Tótha. 


      Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú
      našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej
      metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej
      stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a
      súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci
      v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a
      budú naň dobre pripravení.

       

      Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským
      víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto
      šancu .

     • Prednáška o triedení odpadu

     • Jednou z akcii ku Dňu Zeme na ZŠ Horova boli interaktívne prednášky o triedení odpadu. Prednášky prebiehali počas piatich vyučovacích hodín a absolvovali ich postupne všetci žiaci. Dozvedeli sa prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť, čo sa stane s odpadom, ktorý triedime, a aký význam má zodpovedné nakladanie s odpadmi pre naše životné prostredie a prírodu vôbec. Súčasťou prednášky bol aj minikurz triedenia odpadu do pripravených nádob.

      Prednášajúci bol Andrej Popovič a akcia bola financovaná z Rady rodičov.

      Ďakujeme.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Nedoručené žiadosti k obedom s dotáciou na základe Návratky, zverejnenej na EDUPAGE školy

      boli uzatvorené dňom 20.4.2023.

      Po tomto termíne od 1. 5.2023 si nemôžu uplatniť stravujúci žiaci dotáciu k obedom.

      Stravné budú uhrádzať v plnej sume .

      1.st. 1,70 €

      2.st. 1,90 €

      Žiaci  ktorí doručili Návratku so žiadosťou platia iba réžiu 12 € ale aj

      v prípade neodhlásenia  z obeda, ak nie je žiak na vyučovaní, platí taktiež plnú sumu

      za neodobratý obed : 1.st.1,70 €

                                            2.st. 1,90 €

      Vo vlastnom záujme obedy odhlasujte!

     • Deň Zeme 2023

     • Cieľom Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, je upriamiť pozornosť na planétu, zdôrazniť potrebu ochrany prírody a zvyšovať povedomie o problematike klimatických zmien a ich vplyve na životné prostredie. V roku 2023 sa mottom osláv stalo „Investujte do našej planéty“.

      Naša škola sa zapojila ku Dňu Zeme rôznymi aktivitami realizovanými v interiéri aj vonku. Tradičnou aktivitou bolo čistenie okolia školy. Žiaci absolvovali exkurzie, prednášky a tvorivú činnosť na tému ochrany prírody.

      Aktivitami žiakov na I. stupni boli rôzne pracovné listy – o význame lesa, polievaní kvetov, vytvorení spoločnej zemegule, starostlivosti a ochrane zvierat a životného prostredia. Žiaci rýmovali o ochrane prírody či triedení odpadov a písali krátke básne o Zemi aj s ilustráciami. Svoje nápady ako chrániť našu Zem, znázornili v tvare stromu či srdca. Vytvorili logo lesa a počúvali hymnu Zeme. Čítali si povesti o mestských lesoch a Železnej studničke. Pozreli si náučné video o triedení odpadu a z odpadového materiálu tvorili rôzne obrázky. Spoločne si zaspievali pesničku o tom, ako by sme sa mali zbaviť plastov.

      Aktivitami žiakov na II. stupni na predmete biológia boli pracovné listy na tému ochrana prírody, fotosyntéza, ekoznačky. Žiaci tiež vytvorili strom z papiera, zemeguľu z plastelíny, plagát Zeme a písali básničky. Na hodine anglického jazyka žiaci čítali a diskutovali o klimatickej kríze a pozerali prezentáciu na tému Veľká tichomorská škvrna, o ktorej následne hovorili. Na výtvarnej výchove tvorili z plastových vrchnákov koláž kvetov a obrázok motýľa a z tetrapakových obalov vyrábali vtáčie búdky. Na tému triedený zber vytvárali na informatike dokument s kapitolami a automatickým obsahom. Environmentálnym témam sa venovali aj na hodinách techniky.

      V spolupráci s Ekocentrom absolvovali niektoré triedy exkurzie na tému Hmyz, Ulitníky, Netopiere, Sovy, Ďatle, Bobor a lužný les, Vajce a Sandberg a skameneliny. Exkurzie sa konali počas mesiaca apríl a prednášala ich pani Natália Lipovská. Ďalšou akciou, ktorú absolvovali žiaci celej školy bola prednáška o Odpadoch pod vedením environmentalistu Andreja Popoviča.

       

       

       

     • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

     • Dnes nás navštívili psíkovia z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Žiakom z 1.A a 1.C predviedli ako pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Vedia ukázať nevidomým kde sú schody, priechod pre chodcov, dvere, kde je voľné miesto na sedenie, podať kľúče, telefón a všetko čo spadne. Hlavne im bolo predvedené ako psíčkovia poslúchajú svojich trénerov na prvé slovo. 🙂

      🐶

     • Majolika-R

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Majolika-R.

      Začiatkom marca (7.3.2023) triedy 4.A a 5.A navštívili dielňu tradičnej slovenskej ľudovej keramiky - Majolika-R v Pezinku. Tradícia výroby slovenskej ľudovej majoliky siaha do 16. storočia. Hrnčiarstvo na územie dnešného západného Slovenska priniesli Habáni presídlení z Nemecka a Švajčiarska.
      V dielni Majolika- R nám odborníci porozprávali o histórii a vysvetlili celý proces hrnčiarskej výroby:
      - ukázali nám prácu na hrnčiarskom kruhu
      - nazreli sme do "tajov" maliarne s ukážkou glazovania a maľovania
      - videli sme stroje na prípravu hliny aj vypaľovacie pece
      - piati žiaci mali možnosť vytočiť si na kruhu vlastnú misku
      Exkurziu sme ukončili v predajni keramiky, kde si žiaci mohli zakúpiť hotové výrobky.
      Prehliadka trvala cca 1 hodinu a prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.
      Viac info.:
      https://www.majolika-r.sk/keramika
      FB:
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645095485

     • Školské maratónske hry finále

     • Dňa 30. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Tomáš Štefánik, Oliver Janík, Sabina Chandogová a Soňa Obušeková reprezentovali našu školu na finále súťaže „Školské maratónske hry.“ Súťaž sa uskutočnila v športovej Hale Elán v Bratislave, ako tradičná súčasť programu podujatia ČSOB Bratislava marathon 2023. Deti čakali rôzne súťaže v sektoroch a na záver štafetový beh 5 x 200 m. V konkurencii 30 družstiev zo škôl z mestských častí Bratislavy a okresov Bratislavského samosprávneho kraja sa naši šikovní športovci umiestnili na peknom 10. mieste. Srdečne im gratulujeme.

     • Deň otvorených dverí 2023

     • Dňa 23.3.2023 naša škola otvorila svoje brány pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Privítali ich štyri kráľovstvá, v ktorých sa zoznámili s hlavnými piliermi školy.

      Navštívili Kráľovstvo múdrosti, kde sa hravou formou stretli s anglickým a nemeckým jazykom.

      Ďalším kráľovstvom bolo Kráľovstvo priateľov Zeme, kde si precvičili triedenie odpadu a vymaľovali si zaujímavé skameneliny.

      Kráľovstve šikovnosti si deti vyskúšali svoje zručnosti a vyrobili si náramky, náhrdelníky, korunky a zvieratká z chlpatého drôtiku.

      Medzi posledné kráľovstvo patrilo Kráľovstvo obratnosti. Tu si deti otestovali svoje pohybové schopnosti.

      Po návšteve všetkých kráľovstiev mali možnosť občerstviť sa v našom bufete a vychutnať si výborný čaj a vlastnoručne vyzdobené keksíky. Za absolvovanie úloh vo všetkých kráľovstvách budúcich prvákov čakala na záver odmena v podobe medaily.

      Počas trvania DOD prebiehal aj sprievodný program, ktorý si pripravili žiaci našej školy. Tretiačky sa predstavili s divadielkom Čin-Čin, dievčatá z tretieho a štvrtého ročníka zatancovali tanec Do školy sa tešíme a pani učiteľky z druhého stupňa nás zabavili s anglickými a slovenskými pesničkami.

      Myslíme si, že to bolo popoludnie plné zážitkov, objavov a zábavy. Už teraz sa tešíme na nových žiakov.

       

     • Marec – mesiac knihy

     • V marci dostali žiaci našej školy pozvanie z Miestnej knižnice DNV na besedu so známymi spisovateľmi, ktorí svoju tvorbu venujú deťom a mladým. V stredu 22.03.2023 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy stretli so spisovateľkou Dianou Mašlejovou a zástupcami vydavateľstva Albatros. Besedy so spisovateľom Romanom Bratom sa žiaci 4.B, 4.C a 6.B triedy zúčastnili vo štvrtok 23.03.2023.

      Obľúbení slovenskí autori nám predstavili svoju tvorbu, priblížili, čo všetko je súčasťou práce spisovateľa a porozprávali nám, na aké príbehy sa môžeme tešiť najbližšie. Žiakom úprimne a trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky, nielen tie o písaní J.

      V závere besedy s pánom Romanom Bratom zástupkyne Miestnej knižnice vyhodnotili víťazné práce žiakov, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže na tému „Čítanie ma inšpiruje. “

      Ocenení žiaci našej ZŠ:

      I. Kategória:

      1. miesto Michal Majtán 7.A

      2. miesto Viktória Rajnáková 9.B

      3. miesto Jakub Ryšan 6.B

      II. Kategória:

      2. miesto Adela Bittnerová 5.A

      3. miesto Michal Borecký 4.A

      Cena riaditeľa Istracentra: Katarína Vašková 3.A

      Z ocenení našich žiakov máme veľkú radosť, víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa inšpirácie do ďalšieho písania.

     • Svetový deň vody 22.3.

     • Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy  o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. Na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. Ich cieľom bolo pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav a ochranu pitnej vody, oboznámiť sa s rozdelením vôd, kolobehom vody. 

      Aktivitou žiakov na I. stupni boli kvapôčkový brainstorming o vode, kolobeh vody, diskusia o vode, výroba magnetiek v tvare kvapky, maľovanie kvapiek, kvapkové príklady z matematiky do 100, vodné hádanky, rybičky – origami, tvorba básne o vode, edukačná prezentácia o vode, návrh na zdravý nápoj, výskum o zdravom pitnom režime svojich spolužiakov, súťaž o vode, kde boli teoretické otázky o vode a zábavné úlohy.

      Žiaci 5. ročníka sa vybrali na prechádzku k rieke Morave, vytvorili výtvarné práce na tému Prúdenie vody kombinovanou technikou, šiestaci zisťovali koľko vody vylúčime dýchaním a močom, vytvorili slepú mapu riek v nemecko-slovenskom jazyku, nástenku o vode, diskutovali o význame vody a pripravili si zdravý nápoj. Žiaci 7. a 8. ročníka napísali tvorivé úlohy na tému „Voda, čo ma drží nad vodou“ a projekty na tému „Voda len obyčajná zlúčenina“. Deviataci sa dozvedeli zaujímavé informácie o čističke odpadových vôd, tvorili jarné pranostiky o vode a zisťovali PH rôznych tekutín.

      My všetci, môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme našu nenahraditeľnú tekutinu svojho života.

       

     • Medzinárodný projekt Fast Heroes

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný projekt Fast Heroes .

      Naša škola sa opäť zapojila do projektu FAST HEROES.
      Vzdelávacia aktivita sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potrebe rýchlej pomoci. Využíva nadšenie detí pre učenie sa a podporuje šírenie vedomostí do rodiny.

      V školskom roku 2021/2022 sa podarilo vyškoliť takmer 9000 malých záchranárov.
      Mnohí z nich zachránili život svojim najbližším.
      Za veľký úspech sa považuje aj to, že iniciatívu na slovenských školách si všimli a podporili aj mnohí neurológovia, ktorí sa zúčastnili prednášok na vybraných školách.

      https://sk-sk.fastheroes.com/

      FAST Heroes podporujú slovenskí neurológovia | FAST Heroes SK
      https://www.youtube.com/watch?v=JGKLcME3G_c

      Čo je iniciatíva Fast Hero?
      https://www.youtube.com/watch?v=PMZAnm4OSWM

      Misiou je zachrániť starých rodičov
      https://www.youtube.com/watch?v=1aJakr6Po0c

      FAST Heroes SK
      https://www.facebook.com/FASTheroesSK

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže

     • V dňoch 13. - 15. marca 2023 sa v Kultúrnom centre v Lamači uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na 69. ročníku okresného kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 žiakov, ktorí prišli z 20 rôznych škôl okresu Bratislava IV.

      Našu školu zastupovali v I. kategórii žiaci Tabita Burgetová a Izabela Strapková, v II. kategórii Lukáš Nosál a Simon Šamalík a v III. kategórii Michal Majtán.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy v umeleckom prednese a žiačke 3.B triedy Tabite Burgetovej srdečne blahoželáme k 3. miestu v I. kategórii za prednes poézie.

       

     • Školské maratónske hry

     • Dňa 17. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Oliver Janík, Sabina Chandogová, Soňa
      Obušeková a Mia Kadlubiaková
      reprezentovali našu školu na domácej pôde, kde sa konalo základné kolo súťaže „Školské maratónske hry“. Organizátorom tohto podujatia bol BE COOL a konalo sa v rámci ČSOB Bratislava marathon.
      Svoje sily si zmerali v rôznych atletických disciplínach a v konkurencii 9 družstiev vybojovali 1. miesto.
      Postupujú do finále, ktoré sa uskutoční 30. marca 2023 v športovej hale Elán v Bratislave.

      Srdečne gratulujeme a budeme im držať prsty.