• Nadpis

    • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA na ZŠ Pavla Horova 16 

      

     Milí rodičia,

     ponúkame pre deti I. stupňa /1. - 4. roč. / na našej škole športový krúžok ŠAMT - Športová akadémia Mateja Tótha. Krúžok je zameraný na všeobecnú atletickú prípravu detí. Bude prebiehať dvakrát  do týždňa v trvaní 1 hodiny vo veľkej telocvični ZŠ P. Horova 16 pod vedením vyškolenej trénerky učiteľky TSV Ivany Kralovičovej. Krúžok je platený, cena je uvedená v prílohe.

     Pondelok 14.00 - 15.00

     Streda 14.00 - 15.00

     Krúžok začne 4. 10. 2021. Deti pred krúžkom vyzdvihnem z družiny a po skončení odvediem do tried.

     Mesačne – 24 Eur, Polročne – 114 Eur, Ročne – 216 Eur

     Po prihlásení na email ( treba uviesť meno a priezvisko, triedu ) pošlem po deťoch prihlášku.

     Počet je obmedzený na max. 20 detí.

      

     Prihlasovanie:

     Ivana Kralovičová

     0905 564 079

     ikralovicova72@gmail.com

     Články: