• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • Hlavné telefónne číslo
   • 02 6453 8463
   • Ďalšie telefónne čísla
   • 02 6453 8461
   • Adresa školy
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava
    84107 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 36067334
   • Sekretariát ZŠ
   • telefón: 02 6453 8463
    mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • Riaditeľ ZŠ
   • telefón: 02 6477 9056
    mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • Zástupkyne riaditeľa ZŠ
   • telefón: 02 6453 8461
    mail:
    Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk
    Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • Vedúca školskej jedálne ZŠ
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148
    mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • Špeciálna pedagogička Mgr. Sýkoravá
   • 0902 369 696