• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Deň detí

    • 4. 6. 2023
    • Dňa 1.júna sme na našej škole vo veľkom štýle oslávili Medzinárodný deň detí. Zorganizovala ho pre všetky naše deti Rada rodičov.

     Pre prvákov a druhákov si prichystali skákacie hrady, kde sa deti mohli do sýtosti vyskákať, tretí a štvrtý ročník čakali rôzne nafukovacie atrakcie a súťaže.

     Druhý stupeň prekvapili Sketch Bros a workoutovou dráhou.

    • POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

    • 2. 6. 2023
    • Dňa 29.05.2023 v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave navštívili naši žiaci šiesteho až deviateho ročníka divadelné predstavenie POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile. Predstavenie bolo venované boju proti násiliu a kyberšikane. Ústrednou témou bol príbeh o dvoch mladých ľuďoch a o tom ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy. Veríme, že nenechala nikoho bez zamyslenia sa nad dôsledkami tohto dnes veľmi rozšíreného násilia medzi deťmi a mládežou. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo.

    • Exkurzia - Európske informačné centrum

    • 29. 5. 2023
    • Dňa 15. 5. a 23.5. 2023 navštívili žiaci 9.A a 9.B triedy Európske informačné centrum v Bratislave. Vo veľmi príjemnom prostredí a milej atmosfére sa im venovali dve mladé stážistky EÚ na Slovensku. Prostredníctvom prezentácie si žiaci zopakovali a rozšírili poznatky o Európskej únii, o práci Európskeho parlamentu, o europoslancoch, o eurách. Žiakov potešila aj odmena za správne odpovede počas výkladu. Veľmi ich zaujal aj súťažný online kvíz o EÚ a rôzne hravé aktivity v skupinách, za ktoré získali pekné odmeny.

    • Atletika chlapcov - okresné kolo

    • 23. 5. 2023
    • Dňa 22.5.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže na ZŠ Sokolíková. Medzi približne šesťdesiatimi žiakmi z deviatich prihlásených škôl sa podarilo našim žiakom umiestniť na celkom dobrých miestach. Juraj Malík 3. miesto v behu na 60m. Samuel Németh 4. miesto v skoku do výšky. Za reprezentovanie školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom: Filip Petrila, Fazli Ahmad Sohail a Adam Baksay.

    • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

    • 22. 5. 2023
    • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu
     olympijského víťaza Mateja Tótha.


     Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú
     našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej
     metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej
     stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a
     súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci
     v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a
     budú naň dobre pripravení.

  • Zvonenie

   • Štvrtok8. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje