• Nadpis


    • Pokyny pre podávanie prihlášky na 8-ročné gymnáziá

     -do 28.2. 2023 odovzdať záväzné podklady pre vyplnenie prihlášky výchovnému
     poradcovi. Žiaci, ktorí majú záujem o 8-ročné gymnázium dostanú od vých. poradcu tlačivo, ktoré slúži ako podklad pre vyplnenie prihlášok .

     Vyplnenú prihlášku dostane žiak následne od výchovného poradcu na skontrolovanie správnosti údajov rodičmi Rodičia a žiak prihlášku podpíšu a následne prinesú podpísanú prihlášku späť do školy. Potvrdenú a podpísanú prihlášku riaditeľom školy, škola odošle na určenú SŠ.

     V školskom roku 2022/23 budeme ešte posielať prihlášky papierovou formou. Nemusíte vypĺňať a posielať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na Edupage.

     TESTOVANIE 5 je Ministerstvom školstva zrušené 

     1.kolo 1.termín prijímacích skúšok- 4.5.-5.5:2023
     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok- 9.5.-10.5.2023