• Tanečné centrum Eleganza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tanečné centrum Eleganza .

      Vo štvrtok 7. septembra doobeda sa v našej telocvični konala ukážka tancov a bola pripravená aj súťaž pre našich žiakov, ktorú sprevádzal pán Milan Bačiak – vedúci TC Eleganza.
      Celá akcia sa niesla v priateľskej atmosfére.
      Tanečné centrum Eleganza pozýva deti 1.-4. ročníka do krúžku spoločenských tancov. Pre začínajúcich má školsky krúžok (piatok o 14:00) a pre pokročilé deti (ak už absolvovali školský krúžok v minulosti) majú tréningy 2x týždenne v ich Tanečnom Centre.
      Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa cez formulár na www.eleganza.sk.
      Tešia sa na stretnutie!

     • Pátrač Tino spoznáva DNV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pátrač Tino spoznáva DNV.

      Úlohou Pátrača Tina je zvyšovanie povedomia o významných a zaujímavých miestach, spoznávanie okolia hravou, dobrodružnou a zážitkovou formou, zmysluplné strávenie voľného času.
      Dňa 8.9.2023 žiaci 2.A, 2.B a 2.C so svojimi triednymi učiteľkami začali aktívne spoznávať svoje okolie DNV a začali získavať vzťah k vlastnej kultúre a tradíciám.
      V pútavej brožúrke je zrozumiteľnou formou popísaných 8 navštevovaných miest, ktoré majú absolvovať.
      V piatok absolvovali dve. Zároveň sú tam pripravené veľmi jednoduché úlohy, avšak správnu odpoveď žiaci zistili až vtedy, keď to miesto skutočne navštívili.

      Po zistení všetkých správnych odpovedí získajú žiaci odmenu osobne od Pátrača Tina.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie