• Slávnostná akadémia

     • Dňa 28.6.2023 sa v Istracentre konala Slávnostná akadémia, čím sme ukončili školský rok 2022/2023. Žiaci niektorých ročníkov si pripravili pre ostatné deti program. Zabaviť sa mohli pri piesňach, básňach a tanci. Pán riaditeľ a pán starosta ocenili najšikovnejšie deti z každej triedy. A v neposlednom rade sme sa rozlúčili so žiakmi 9.A a 9.B

      Slávnostnú akadémiu nakrúcala DTV, prikladáme link reportáže: (137) Žiaci zo ZŠ P. Horova sa lúčili so školským rokom - YouTube

     • Múzeum včelárstva na Slovensku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum včelárstva na Slovensku.

      Dňa 27. 6. 2023 žiaci 1. B, 4. A a niektorí žiaci z 2. A, 2. B, 4.B a 3. C navštívili areál Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Očarili ich pozoruhodné expozície, ktoré patria Múzeu včelárstva na Slovensku. Videli v ňom sprístupnené jedinečné starobylé úle, kláty, dlabáky a koše, ktoré sa používali už v 17. storočí. Z novších exponátov z 19. a 20. storočia boli najzaujímavejšie figurálne úle, ale i včelárske špeciálne pomôcky a nástroje. Okrem filmovej „Tisícročnej včely“ bola atraktívnou zaujímavosťou pre žiakov aj ochutnávka včelých produktov spojená s predajom a prednáškou.

     • Potulky Bratislavou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Potulky Bratislavou.

      Bratislava privítala 29. 6. 2023 turistickú výpravu žiakov 3. A triedy. Jej cieľom bola prehliadka historických i súčasných moderných objektov. Niektoré miesta žiaci navštívili prvýkrát. Osviežením po turistickom okruhu bolo sladké občerstvenie.

     • Júnový pobyt v prírode

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Júnový pobyt v prírode.

      Žiaci 3. A triedy využili krásne júnové dni na pobyt v prírode v RZ Prašník – Dúbrava. V peknom areáli na úpätí Malých Karpát absolvovali aj plavecký kurz. Týždeň hier, zábavy a športu bol pekným vyvrcholením školského roka.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie