• Nadpis

    • Náš tím                                                  

       1. oddelenie :   1.A + 2.B                       

       Vychovávateľka : Danka smiley

      

       2. oddelenie :   1.B + 2.B                        

        Vychovávateľka : Slávka heart

      

        3. oddelenie :   1.C + 2.B                                                

        Vychovávateľka : Monika wink

      

       4. oddelenie :  2.A+3.C 

        Vychovávateľka : Zuzka yes

      

        5. oddelenie :   2.C+3.B                                                  

        Vychovávateľka : Veronika  blush                                                                    

      

       6. oddelenie:  3.A + 3.B

        Vychovávateľka : Aďka kiss

      

        7. oddelenie:  4.A+3.C 

        Vychovávateľka : Olinka wink

        

        8. oddelenie:  4.B +4.C

         Vychovávateľ: Katka cool

                                                                                                                               

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie