• Nadpis

    • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA na ZŠ Pavla Horova 16 

      

     Milí rodičia,

     ponúkame pre deti I. stupňa /1. - 4. roč. / na našej škole športový krúžok ŠAMT - Športová akadémia Mateja Tótha. Krúžok je zameraný na všeobecnú atletickú prípravu detí. Bude prebiehať dvakrát  do týždňa v trvaní 1 hodiny vo veľkej telocvični ZŠ P. Horova 16 pod vedením vyškolenej trénerky učiteľky TSV Ivany Kralovičovej. Krúžok je platený, cena je uvedená v prílohe.

     Pondelok 14.00 - 15.00

     Streda 14.00 - 15.00

     Krúžok začne 4. 10. 2021. Deti pred krúžkom vyzdvihnem z družiny a po skončení odvediem do tried.

     Mesačne – 24 Eur, Polročne – 114 Eur, Ročne – 216 Eur

     Po prihlásení na email ( treba uviesť meno a priezvisko, triedu ) pošlem po deťoch prihlášku.

     Počet je obmedzený na max. 20 detí.

      

     Prihlasovanie:

     Ivana Kralovičová

     0905 564 079

     ikralovicova72@gmail.com

     Články:

      

      

                                                     

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie