• Nadpis

    •  

     Školský rok 2020/21

      

     Žiak našej školy Bruno Rybársky sa zaradil medzi víťazov na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Stránka https://vedanadosah.cvtisr.sk/ o jeho úspechu napísala článok, kde sa dozviete niečo bližšie, alebo si môžete pozrieť reportáž, ktorú natočila DTV.

      

      

     Žiačka našej školy Diana Viktória Frančoková (9.A), sa v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C umiestnila na 2. mieste. S počtom získaných bodov 25 je aj úspešná riešiteľka olympiády.

      

     Žiak našej školy Bruno Rybársky ( 7. A ) úspešný v súťaži Festival
     vedy a techniky AMAVET

     Dobré správy z národného kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, kde
     súťažili veľké žiacke talenty z celého Slovenska a úspešný bol aj žiak ZŠ z
     Devínskej Novej Vsi.

      
     Za mladších žiakov bol ocenený v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo
     Bruno Rybársky
      zo Základnej školy Pavla Horova 16 z Bratislavy s
     projektom "Inteligentná brána"
      
     Je dôležité podporovať talentovaných žiakov, ktorí majú záujem pracovať nad rámec
     svojich povinností. Z prieskumov, ktoré v poslednom období vykonal AMAVET u
     žiakov základných a stredných škôl vieme, že práve ich úspešní rovesníci predstavujú
     veľkých motivátorov k štúdiu vedy a techniky. Preto sa osvedčilo vytváranie priestoru
     pre úspešnú mládež aj v lokálnych médiách.
      
     Viac o súťaži na festivalvedy.sk.
      
     Zdroj: 
     https://www.amavet.sk/vysledky-23-rocnika-sutaze-festival-vedy-a-
     techniky-amavet-2020-prvy-online-festival-amavet/ 
     https://vedanadosah.cvtisr.sk/pozname-vitazov-festivalu-vedy-a-techniky-
     amavet-2020

      

     Školský rok 2019/2020

      

     Bruno Rybársky, 1.miesto, JUNIORWEB (24.4.2020)

     -Bruno Rybársky, žiak 6.A triedy, nás prezentoval v súťaži, ktorej organizátorom bol AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Z prihlásených 152 prác sa do finále súťaže prebojovalo 39 projektov, ktoré cez videokonferenciu 24. 4. 2020 prezentovalo 48 súťažiach. V súťažnej kategórii JUNIORWEB  sa umiestnil na výbornom 1. mieste. Gratulujeme!

     Jeho prezentáciu (od 37:25) ale aj celú videokonferenciu si môžete pozrie na https://www.youtube.com/watch?v=izK3DpPSvpE

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie