• Nadpis


    • Tento rok sme opäť zaregistrovaní v zozname príjemcov 2% z dane z príjmu a preto Vás, rodičia a priatelia našej školy, prosíme o spoluprácu pri šírení tejto informácie a podporu pri získavaní darcov, či už fyzických či právnických osôb. 

     Získané finančné prostriedky poslúžia predovšetkým našim žiakom v týchto oblastiach:

     • modernizácia vzdelávania a digitalizácia školy
     • rozšírenie wifi signálu po celej budove
     • nákup didaktickej techniky
     • obstaranie výučbových digitálnych programov
     • revitalizácia komunikačných priestorov

     Potrebné tlačivo nájdete TU​​​​​​​


  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie