• Nadpis

    • Riaditeľ školy: Mgr. Miloš Marko

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Anna Kmeťová

     Výchovný poradca: Mgr. Jaroslava Bauerová

     Predseda rady školy: Mgr. Helena Bátovská

     Predseda rady rodičov: Jaroslava Hudáková

     Predseda OZ "Horov": Oto Gregor

     Počet pedagogických zamestnancov: 

     Počet nepedagogických zamestnancov: 

     Počet zamestnancov školskej jedálne: 

     Počet tried I. stupňa ZŠ: 12

     Počet tried II. stupňa: 10

     Počet oddelení v ŠKD: 8

     Počet žiakov ZŠ: 

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie