• Zmluvy 2020

    •  

      

     číslo zmluvný partner predmet zmluvy suma podpísaná zverejnená
     č.01/2020 Beni Klub nájom nebytových priestorov 342,00€ 13.01.2020 05.03.2020
     č.02/2020 Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 330,00€ 09.01.2020 05.03.2020
     č.03/2020
     Vančíková
     nájom nebytových priestorov 370,50€ 13.01.2020 05.03.2020
     č.04/2020 Galaktikos nájom nebytových priestorov 1890,00€ 08.01.2020 05.03.2020
     č.05/2020 ZUŠ nájom nebytových priestorov 648,00€ 08.01.2020 05.03.2020
     č.06/2020 DAJ PArkour nájom nebytových priestorov 473,00€ 10.01.2020 05.03.2020
     č.07/2020 Hella nájom nebytových priestorov 379,50€ 14.01.2020 05.03.2020

     č.08/2020

     Záleský nájom nebytových priestorov 418,00€ 14.01.2020 05.03.2020
     č.09/2020 Matajs nájom nebytových priestorov 313,50€ 09.01.2020 05.03.2020
     č.10/2020 Clilschool nájom nebytových priestorov 238,00€ 08.01.2020 05.03.2020
     č.11/2020 Clilschool nájom nebytových priestorov 1045,00€ 04.02.2020 05.03.2020
     č.12/2020 MPC poskytnutie finančnej podpory   12.08.2020 10.12.2020

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie