• Zmluvy 2019

    • číslo zmluvný partner predmet zmluvy suma podpísaná zverejnená
     č.01/2019/I súkromná ZUŠ nájom nebytových priestorov 528,00€ 09.01.2019 25.02.2019
     č.02/2019/I Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 330,00€ 10.01.2019 25.02.2019
     č.03/2019/I Clilschool nájom nebytových priestorov 168,00€ 08.01.2019 25.02.2019
     č.04/2019/I Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o. nájom nebytových priestorov 379,50€ 10.01.2019 25.02.2019
     č.05/2019/I Ing. Eduard Matajs nájom nebytových priestorov 313,50€ 09.01.2019 25.02.2019
     č.06/2019/l Futbalový klub mládeže DNV nájom nebytových priestorov 272,00€ 09.01.2019 25.02.2019
     č.07/2019/l Alexandra Madajová nájom nebytových priestorov 285,00€ 14.01.2019 25.02.2019

     č.08/2019/l

     Mgr. Ivana Kralovičová nájom nebytových priestorov 95,00€ 08.01.2019 25.02.2019
     č.09/2019/l Mažoretky TINA nájom nebytových priestorov 704,00€ 09.01.2019 25.02.2019
     č.10/2019/l Mažoretky TINA nájom nebytových priestorov 165,00€ 09.01.2019 25.02.2019
     č.11/2019/l Jozef Belko nájom nebytových priestorov 451,00€ 11.01.2019 25.02.2019
     č.12/2019/l FCL DNV nájom nebytových priestorov 536,00€ 08.01.2019 25.02.2019
     č.13/2019/II Beni Klub nájom nebytových priestorov 216,00€ 30.09.2019 24.11.2019
     č.14/2019/II Clilschool nájom nebytových priestorov 707,00€ 01.10.2019 24.11.2019
     č.15/2019/II FKM nájom nebytových priestorov 441,00€ 04.11.2019 24.11.2019
     č.16/2019/II Galaktikos nájom nebytových priestorov 846,00€ 01.10.2019 24.11.2019
     č.17/2019/II Hella nájom nebytových priestorov 379,50€ 08.10.2019 24.11.2019
     č.18/2019/II Lovas nájom nebytových priestorov 242,00€   24.11.2019
     č.19/2019/II Matajs nájom nebytových priestorov 285,00€ 15.10.2019 24.11.2019
     č.20/2019/II Mažoretky nájom nebytových priestorov 432,00€ 19.09.2019 24.11.2019
     č.21/2019/II DAJ Parkour nájom nebytových priestorov 253,00€ 01.10.2019 24.11.2019
     č.22/2019/II Vančíková nájom nebytových priestorov 313,50€ 07.10.2019 24.11.2019
     č.23/2019/II ZUŠ nájom nebytových priestorov 336,00€ 11.09.2019 24.11.2019
     č.24/2019/II Kralovičová nájom nebytových priestorov 60,00€ 01.10.2019 24.11.2019

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie