• Zmluvy 2016

    • číslo zmluvný partner predmet zmluvy suma podpísaná dátum zverejnenia
     č.01/2016-I Súkromná ZUŠ nájom nebytových priestorov 308,00€ 14.01.2016 09.03.2016
     č.02/2016-I Best Boxing Club nájom nebytových priestorov 561,00€ 11.01.2016 09.03.2016
     č.03/2016-I Best Boxing Club nájom nebytových priestorov 1035,00€ 12.01.2016 09.03.2016
     č.04/2016-I Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 294,00€ 14.01.2016 09.03.2016
     č.05/2016-I Hella Innenleuchten-systeme Bratislava s.r.o nájom nebytových priestorov 462,00€ 14.01.2016 09.03.2016
     č.06/2016-I Veda nás baví n.o nájom nebytových priestorov 36,00€ 12.01.2016 09.03.2016
     č.07/2016-I EMERGENCY ASSISTANCE SERVICE nájom nebytových priestorov 138,00€ 12.01.2016 09.03.2016
     č.08/2016-I Silvia Miklošová nájom nebytových priestorov 756,00€ 13.01.2016 09.03.2016
     č.09/2016-I Matej Garček nájom nebytových priestorov 162,00€ 19.01.2016 09.03.2016
     č.10/2016-I CLILSCHOOL nájom nebytových priestorov 81,00€ 11.01.2016 09.03.2016
     č.11/2016-I športová škola Galaktikos nájom nebytových priestorov 352,00€ 13.01.2016 09.03.2016
     č.12/2016-I GA Drilling a.s. nájom nebytových priestorov 286,00€ 17.03.2016 23.03.2016
     č.13/2016-I CLILSCHOOL nájom nebytových priestorov 786,00€ 01.03.2016 23.03.2016
     č.01/2016-II GA Drilling a.s. nájom nebytových priestorov 264,00€ 29.09.2016 15.10.2016
     č.02/2016-II Miroslav Lovas nájom nebytových priestorov 378,00€ 29.09.2016 15.10.2016
     č.03/2016-II Best Boxing Club nájom nebytových priestorov 382,50€ 12.09.2016 15.10.2016
     č.04/2016-II Best Boxing Club nájom nebytových priestorov 900,00€ 13.09.2016 15.10.2016
     č.05/2016-II Súkromná ZUŠ nájom nebytových priestorov 182,00€ 22.09.2016 15.10.2016
     č.06/2016-II Goodsports International Slovensko nájom nebytových priestorov 252,00€ 05.10.2016 15.10.2016
     č.07/2016-II Hella Innenleuchten-systeme Bratislava s.r.o nájom nebytových priestorov 297,00€ 20.10.2016 31.10.2016
     č.08/2016-II Veda nás baví n.o nájom nebytových priestorov 55,00€ 04.10.2016 31.10.2016
     č.09/2016-II o.z. Krúžky v škole nájom nebytových priestorov 48,00€ 05.10.2016 31.10.2016
     č.10/2016-II Arte Fuego,o.z. nájom nebytových priestorov 242,00€ 06.10.2016 15.10.2016
     č.02/2016 Best Boxing Club zmluva o výpožičke 1510,00€   2.11.2016

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie