• číslo           zmluvný partner       predmet zmluvy                          suma         podpísaná       zverejnená

     č. 02/2021   Beni klub                nájom nebytových priestorov    208,00€      06.10.2021      03.04.2022

     č. 02/2021    Beni klub                nájom nebytových priestorov    96,00€        06.10.2021      03.04.2022

     č. 03/2021    FKL DNV                nájom nebytových priestorov    180,00€      19.11.2021      03.04.2022

     č. 04/2021    Janočko                 nájom nebytových priestorov     247,00€      22.09.2021      03.04.2022

     č. 05/2021    Matajs                    nájom nebytových priestorov     285,00€      07.10.2021      03.04.2022

     č. 06/2021    DAJ Parkour          nájom nebytových priestorov     242,00€      01.10.2021      03.04.2022

     č. 07/2021    OZ Procul              nájom nebytových priestorov     189,00€       05.11.2021      03.04.2022

     č. 08/2021    Šport pre novú generáciu o.z. nájom nebytových priestorov143,00€   22.09.2021     03.04.2022

     č. 09/2021    Vančíková               nájom nebytových priestorov    342,00€       27.09.2021      03.04.2022

     č. 10/2021    VARIO SK               nájom nebytových priestorov    70,00€         08.10.2021      03.04.2022

     č. 11/2021    ZUŠ                         nájom nebytových priestorov    128,00€        25.10.2021     03.04.2022

     č. 12/2021    ZUŠ                        nájom nebytových priestorov    832,00€        16.09.2021     03.04.2022

      
  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie