• ŠKD sa stará...

    • Description: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslené postavičky z rozprávok Description: Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslené kvety

      

      

      

     Vážení rodičia.

     záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas efektívne a najmä bezpečne ?

     Sme tu pre vás !!!

          V našom školskom klube detí pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, ihrisko, telocvičňu.

     V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

          Pripravujú sa aj na vyučovanie, rozvíjajú svoje čitateľské zručnosti a iné.

     Používame didaktické pomôcky, počítače, ktoré máme k dispozícii.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie