• Nadpis

    •  

     Vedenie:

     Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy

     Mgr.  Anna Kmeťová, zástupca školy

      

     I. stupeň

     Mgr. Emília Capeková

     Mgr. Jana Hamadová

     PaedDr. Anka Grnja

     Mgr. Terézia Chabadová

     Mgr. Dominika Kopp

     Mgr. Dana Koštová

     Mgr. Beáta Hricová

     Mgr. Svetlana Horváthová

     Mgr. Petra Pappová

     Mgr. Edita Berdisová

     Mgr. Elena Plošická

     Mgr. Lenka Štefániková

      

     II. stupeň

     Mgr. Anna Rebičová

     Mgr. Ivana Kralovičová

     Mgr. Zdena Balajová

     Mgr. Eva Fusková

     Mgr. Helena Bátovská

     Mgr. Jarmila Bauerová

     Mgr.  Peter Hanus PhD.

     Mgr. Zuzana Heinemann

      

     Netriedni učitelia:

     Mgr. Mária Zrubcová

     Mgr. Monika Magová

     Mgr. Alica Nová

     Mgr. Robert Hornyák

     Mgr. Richard Tóth

     Mgr.  Katarína Sýkorová – špeciálny pedagóg

     Mgr. Galbavá - asistentka učiteľa

     Mgr. Eva Olgyayová - asistentka učiteľa

     Mgr. Ivan Ujlaky – asistent učiteľa

     Mgr. Ctibor Brezák - asistent učiteľa