• e-Twinning 5.A

     • Trieda 5.A sa tento rok zapojila do medzinárodného projektu e-Twinning pod názvom
      Všetko o Vianociach – Cesta do Laponska.

      Žiaci z Talianska, Španielska, Poľska, Slovinska a zo Slovenska si vymieňali názory o pôvode Mikuláša –
      odkiaľ pochádza, ako dlho existuje. Pomocou rôznych aplikácií písali aj o vianočných zvykoch
      a tradíciách. Žiaci ručne vyrábali pohľadnice, ktoré boli rozposlané do všetkých hore uvedených
      krajín. Jednotlivé úlohy bravúrne zvládli napriek dištančnému vzdelávaniu. Deti si pri práci na tomto
      projekte rozšíria nielen slovnú zásobu, ktorá sa viaže k vianočnej tematike v rôznych jazykoch, ale sa
      tiež naučia pracovať v  rôznych aplikáciách. Niektorí žiaci si naspievali vianočné pesničky v cudzom
      jazyku. Projekt sa ukončí vytvorením spoločného vianočného príbehu a virtuálnou okružnou jazdou
      do Laponska. Pochvalu si zaslúžia niektorí žiaci z 9.A, ktorí vypomohli aj počas karantény. Nakreslili
      návrh - logo nášho projektu a písali pohľadnice.


      Mgr. Eva Fusková

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie