• Pátračka s Janom

     • Na vyhlásený projekt Mesto pre deti, ktorého hlavnou myšlienkou je, aby  naše deti mohli nahliadnuť do fungovania mesta, zareagovali vo  štvrtkové dopoludnie žiaci 4.B a 4.C triedy . Svoje kroky nasmerovali do Pálffyho paláca. V jeho priestoroch si pod záštitou Galérie mesta Bratislava mohli zážitkovou formou užiť samoobslužný program s aktivitami. Každé dieťa dostalo do rúk materiál, pomocou ktorého malo možnosť skúmať architektonické, historické či iné zaujímavosti v celej budove a zároveň spoznávať aj vybrané umelecké diela v stálych expozíciách . Žiaci postupne získavali všetky potrebné indície a na koniec ich použili k odhaleniu tajomstva.

      JA

     • Budkáčik a Dubkáčik

     • Spoločnosť potrebuje viac ľudskosti, empatie, lásky a dobrých skutkov a naša škola sa rozhodla k tomu viesť svojich žiakov. Žiaci 1.B, 2.C a 4.A sa dňa 7.11.2022 v Bratislavskom Bábkovom divadle  presvedčili, že pod každou maskou zvieratka sa skrýva cítiaca a mysliaca živá bytosť. Žiakov príbeh prasiatok a ich putovania za šťastím očaril. Herci žiakov natoľko vtiahli do príbehu, že tancovali, a tlieskali počas predstavenia a vznikla tak nádherná a fascinujúca atmosféra. Prostredníctvom dramatickej výchovy videli a zažili rôzne formy prejavu. Divadlo je kľúčom k celkovému vývoju každého dieťaťa. Robí z neho tímového hráča a zlepšuje jeho výrečnosť a výrazy. Návšteva divadelného predstavenia prispela k posilneniu sociálnych väzieb.

      Mgr. Capeková, Mgr. Kopp, PaedDr. Grnja

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie