• Lyžiarsky výcvik

     • Po trojročnej prestávke, v dňoch 23.1. – 27.1. 2023 sa žiaci 7.a 9. ročníkov našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Tento rok sa výcvik uskutočnil v Selčianskej doline, v lyžiarskom stredisku SKI – Čachovo. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením pána učiteľa Hanusa a pani učiteľky Kralovičovej. Na svahu im s výcvikom pomáhala jedna inštruktorka naša bývala telocvikárka Katarína Paxnerová. O zdravotný stav žiakov sa výborne postaral pán zdravotník Adrián Mifkovič, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Celú akciu môžeme hodnotiť pozitívne, pretože z 36 žiakov bolo na začiatku kurzu len 12 lyžiarov a už v polovici lyžiarskeho výcviku absolvoval každý žiak jazdu na vleku a zjazdil kopec za pomoci inštruktorov. Žiaci si užili aj atmosféru korčulovania. Správanie žiakov na svahu, v penzióne aj v autobuse bolo bezproblémové a žiaci rešpektovali všetky pokyny učiteľov. Veríme, že žiaci, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik, budú môcť uplatniť svoje lyžiarske zručnosti aj v budúcnosti a že budú na tento spoločný týždeň príjemne spomínať.

      IK + JA

     • Plavecký výcvik

     • V mesiacoch november a december sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy zúčastnili Plaveckého výcviku.

       

      Miestom bola obľúbená Plavecká akadémia v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa nachádza neďaleko našej školy.

      Plavecký kurz prebiehal pod vedením skúsených profesionálnych trénerov.

      Cieľom kurzu bolo u niektorých žiakov odbúrať strach z vody, naučiť  sa  základy plávania, zdokonaliť plaveckú techniku, zlepšiť si plavecké schopnosti ale aj zvládnuť nové plavecké spôsoby .

      Boli to hodiny zábavy, oddychu, relaxu aj nových zážitkov.

      Za odmenu získali deti Diplom a nadobudli nové skúsenosti.

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie