• Neboj sa SND

     • Prvý mesiac  v kalendári sprevádzal žiakov 1. B, 4. A a 5. A v SND ako rozprávkar a pripravil si pre nich káru príbehov prekypujúcich  dobrodružstvom, radosťou a akurát dobrým koncom. Majster detskej literatúry Ľubomír Feldek vytvoril  dramatický kolotoč, v ktorom sa rozhýbali motívy viacerých známych príbehov do vtipnej a dynamickej rozprávky. Žiaci boli s celého príbehu očarení a určite odporúčajú aj ostatným deťom, aby si pozreli divadelné predstavenie: Neboj sa v SND.

      Mgr. Capeková, PaedDr. Grnja 

     • PREŠPORSKÉ ROZPRÁVKY

     • Dňa 7. 2. prišlo medzi nás divadielko: ŠIBE, ktoré nám zahralo tajomný príbeho starej Bratislave.

      A prečo teda Prešporské rozprávky? Ale veď Prešporok, to bolo dávno… Nie až takdávno! Bratislava sa volala Prešporok. A ako každé poriadne mesto, ajtoto malo veľa tajomných príbehov a starých legiend. Akoby aj nie?! Keď je kráľ pochabý, mestská kasa prázdna a Turci sa blížia k hraniciam, je potrebné, aby obyčajní ľudia z Prešporka zachránili mesto.

      Čo sa dá robiť s duchom, ktorý straší na hrade? Prečo sa hodiny montovali iba na tri strany veže? A ako poraziť tureckú armádu? Stačí kus odvahy, dobré srdce a k tomu dobre upečený, voňavý bratislavský rožok. Ochutnali sme ho aj my a chutil nám aj starodávny príbeh.

     • Narodil sa chrobáčik SND

     • Pôvodná baletná rozprávka na hudbu slovenského skladateľa Tibora Freša odkryla žiakom 1.B, 3.A a 4.A triedy v SND tajomný svet roztancovaných chrobáčikov.

      Príbeh hlavného hrdinu, nezbedného mušiaka Svätojanka, sa odohrával počas jedného roka. Striedajúce sa ročné obdobia boli hlavným výtvarným motívom jednotlivých obrazov a kolobeh prírody inšpirujúcou kulisou života svätojánskych mušiek. Choreografia ponúkla žiakom dynamické obrazy plné humoru i jasné etické posolstvo. Žiaci s radosťou spomínajú na predstavenie Narodil sa chrobáčik v SND.

      Mgr. Capeková, Mgr. Koštová, PaedDr. Anka Grnja

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie