• Školské maratónske hry finále

     • Dňa 30. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Tomáš Štefánik, Oliver Janík, Sabina Chandogová a Soňa Obušeková reprezentovali našu školu na finále súťaže „Školské maratónske hry.“ Súťaž sa uskutočnila v športovej Hale Elán v Bratislave, ako tradičná súčasť programu podujatia ČSOB Bratislava marathon 2023. Deti čakali rôzne súťaže v sektoroch a na záver štafetový beh 5 x 200 m. V konkurencii 30 družstiev zo škôl z mestských častí Bratislavy a okresov Bratislavského samosprávneho kraja sa naši šikovní športovci umiestnili na peknom 10. mieste. Srdečne im gratulujeme.

     • Deň otvorených dverí 2023

     • Dňa 23.3.2023 naša škola otvorila svoje brány pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Privítali ich štyri kráľovstvá, v ktorých sa zoznámili s hlavnými piliermi školy.

      Navštívili Kráľovstvo múdrosti, kde sa hravou formou stretli s anglickým a nemeckým jazykom.

      Ďalším kráľovstvom bolo Kráľovstvo priateľov Zeme, kde si precvičili triedenie odpadu a vymaľovali si zaujímavé skameneliny.

      Kráľovstve šikovnosti si deti vyskúšali svoje zručnosti a vyrobili si náramky, náhrdelníky, korunky a zvieratká z chlpatého drôtiku.

      Medzi posledné kráľovstvo patrilo Kráľovstvo obratnosti. Tu si deti otestovali svoje pohybové schopnosti.

      Po návšteve všetkých kráľovstiev mali možnosť občerstviť sa v našom bufete a vychutnať si výborný čaj a vlastnoručne vyzdobené keksíky. Za absolvovanie úloh vo všetkých kráľovstvách budúcich prvákov čakala na záver odmena v podobe medaily.

      Počas trvania DOD prebiehal aj sprievodný program, ktorý si pripravili žiaci našej školy. Tretiačky sa predstavili s divadielkom Čin-Čin, dievčatá z tretieho a štvrtého ročníka zatancovali tanec Do školy sa tešíme a pani učiteľky z druhého stupňa nás zabavili s anglickými a slovenskými pesničkami.

      Myslíme si, že to bolo popoludnie plné zážitkov, objavov a zábavy. Už teraz sa tešíme na nových žiakov.

       

     • Marec – mesiac knihy

     • V marci dostali žiaci našej školy pozvanie z Miestnej knižnice DNV na besedu so známymi spisovateľmi, ktorí svoju tvorbu venujú deťom a mladým. V stredu 22.03.2023 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy stretli so spisovateľkou Dianou Mašlejovou a zástupcami vydavateľstva Albatros. Besedy so spisovateľom Romanom Bratom sa žiaci 4.B, 4.C a 6.B triedy zúčastnili vo štvrtok 23.03.2023.

      Obľúbení slovenskí autori nám predstavili svoju tvorbu, priblížili, čo všetko je súčasťou práce spisovateľa a porozprávali nám, na aké príbehy sa môžeme tešiť najbližšie. Žiakom úprimne a trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky, nielen tie o písaní J.

      V závere besedy s pánom Romanom Bratom zástupkyne Miestnej knižnice vyhodnotili víťazné práce žiakov, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže na tému „Čítanie ma inšpiruje. “

      Ocenení žiaci našej ZŠ:

      I. Kategória:

      1. miesto Michal Majtán 7.A

      2. miesto Viktória Rajnáková 9.B

      3. miesto Jakub Ryšan 6.B

      II. Kategória:

      2. miesto Adela Bittnerová 5.A

      3. miesto Michal Borecký 4.A

      Cena riaditeľa Istracentra: Katarína Vašková 3.A

      Z ocenení našich žiakov máme veľkú radosť, víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa inšpirácie do ďalšieho písania.

     • Svetový deň vody 22.3.

     • Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy  o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. Na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. Ich cieľom bolo pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav a ochranu pitnej vody, oboznámiť sa s rozdelením vôd, kolobehom vody. 

      Aktivitou žiakov na I. stupni boli kvapôčkový brainstorming o vode, kolobeh vody, diskusia o vode, výroba magnetiek v tvare kvapky, maľovanie kvapiek, kvapkové príklady z matematiky do 100, vodné hádanky, rybičky – origami, tvorba básne o vode, edukačná prezentácia o vode, návrh na zdravý nápoj, výskum o zdravom pitnom režime svojich spolužiakov, súťaž o vode, kde boli teoretické otázky o vode a zábavné úlohy.

      Žiaci 5. ročníka sa vybrali na prechádzku k rieke Morave, vytvorili výtvarné práce na tému Prúdenie vody kombinovanou technikou, šiestaci zisťovali koľko vody vylúčime dýchaním a močom, vytvorili slepú mapu riek v nemecko-slovenskom jazyku, nástenku o vode, diskutovali o význame vody a pripravili si zdravý nápoj. Žiaci 7. a 8. ročníka napísali tvorivé úlohy na tému „Voda, čo ma drží nad vodou“ a projekty na tému „Voda len obyčajná zlúčenina“. Deviataci sa dozvedeli zaujímavé informácie o čističke odpadových vôd, tvorili jarné pranostiky o vode a zisťovali PH rôznych tekutín.

      My všetci, môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme našu nenahraditeľnú tekutinu svojho života.

       

     • Medzinárodný projekt Fast Heroes

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný projekt Fast Heroes .

      Naša škola sa opäť zapojila do projektu FAST HEROES.
      Vzdelávacia aktivita sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potrebe rýchlej pomoci. Využíva nadšenie detí pre učenie sa a podporuje šírenie vedomostí do rodiny.

      V školskom roku 2021/2022 sa podarilo vyškoliť takmer 9000 malých záchranárov.
      Mnohí z nich zachránili život svojim najbližším.
      Za veľký úspech sa považuje aj to, že iniciatívu na slovenských školách si všimli a podporili aj mnohí neurológovia, ktorí sa zúčastnili prednášok na vybraných školách.

      https://sk-sk.fastheroes.com/

      FAST Heroes podporujú slovenskí neurológovia | FAST Heroes SK
      https://www.youtube.com/watch?v=JGKLcME3G_c

      Čo je iniciatíva Fast Hero?
      https://www.youtube.com/watch?v=PMZAnm4OSWM

      Misiou je zachrániť starých rodičov
      https://www.youtube.com/watch?v=1aJakr6Po0c

      FAST Heroes SK
      https://www.facebook.com/FASTheroesSK

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže

     • V dňoch 13. - 15. marca 2023 sa v Kultúrnom centre v Lamači uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na 69. ročníku okresného kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 žiakov, ktorí prišli z 20 rôznych škôl okresu Bratislava IV.

      Našu školu zastupovali v I. kategórii žiaci Tabita Burgetová a Izabela Strapková, v II. kategórii Lukáš Nosál a Simon Šamalík a v III. kategórii Michal Majtán.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy v umeleckom prednese a žiačke 3.B triedy Tabite Burgetovej srdečne blahoželáme k 3. miestu v I. kategórii za prednes poézie.

       

     • Školské maratónske hry

     • Dňa 17. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Oliver Janík, Sabina Chandogová, Soňa
      Obušeková a Mia Kadlubiaková
      reprezentovali našu školu na domácej pôde, kde sa konalo základné kolo súťaže „Školské maratónske hry“. Organizátorom tohto podujatia bol BE COOL a konalo sa v rámci ČSOB Bratislava marathon.
      Svoje sily si zmerali v rôznych atletických disciplínach a v konkurencii 9 družstiev vybojovali 1. miesto.
      Postupujú do finále, ktoré sa uskutoční 30. marca 2023 v športovej hale Elán v Bratislave.

      Srdečne gratulujeme a budeme im držať prsty.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Počas februára sa žiaci našej školy stretli na školskom kole tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa konal už 69. ročník, po prestávke sme sa opäť zišli v školskej knižnici.

      Žiaci 2.- 4. ročníka súťažili spoločne v I. kategórii, žiaci druhého stupňa súťažili v II. a III. kategórii. Porota osobitne hodnotila prednes poézie a prednes prózy. Veľký záujem žiakov o recitáciu nás teší, všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú prípravu a umelecký zážitok. Už teraz sa tešíme sa stretnutie v budúcom školskom roku.

      Našu školu budú na blížiacom sa okresnom kole súťaže reprezentovať títo žiaci:

      I. kategória  2.- 4. ročník : Tabita Burgetová (poézia, 3.B ), Izabela Strapková (próza, 4. B)

      II. kategória 5.- 6. ročník: Lukáš Nosál ( 6. A, poézia), Simon Šamalík (6. A, próza)

      III. kategória 7.- 9. ročník: Michal Majtán ( 7. A, poézia)

      Víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme a želáme im veľa úspechov v postupovom kole.

     • Chronoškriatkovia

     • Dňa 3.3.2023 sa triedy 1.A a 1.C vybrali do Bábkového divadla na predstavenie Chronoškriatkovia. A kto to vlastne je?  Sú to predsa služobníci Zuba času. Kazia počítače, odfarbujú oblečenie, zošúchavajú značenie na cestách, skrátka, všetko na tomto svete vďaka nim starne. Chronoškriatkov v škole učia, že ľudstvu robia veľkú službu. Žiak Zašmodrch sa na exkurzii vo svete ľudí vyšplhá po mladej slečne a nadšene jej čokoládou špiní šaty. A ona? Rozplače sa. Svet malého škriatka je v okamihu hore nohami. Zub času neexistuje, a ak áno, treba ho zničiť!

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie