• Prednáška o triedení odpadu

     • Jednou z akcii ku Dňu Zeme na ZŠ Horova boli interaktívne prednášky o triedení odpadu. Prednášky prebiehali počas piatich vyučovacích hodín a absolvovali ich postupne všetci žiaci. Dozvedeli sa prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť, čo sa stane s odpadom, ktorý triedime, a aký význam má zodpovedné nakladanie s odpadmi pre naše životné prostredie a prírodu vôbec. Súčasťou prednášky bol aj minikurz triedenia odpadu do pripravených nádob.

      Prednášajúci bol Andrej Popovič a akcia bola financovaná z Rady rodičov.

      Ďakujeme.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Nedoručené žiadosti k obedom s dotáciou na základe Návratky, zverejnenej na EDUPAGE školy

      boli uzatvorené dňom 20.4.2023.

      Po tomto termíne od 1. 5.2023 si nemôžu uplatniť stravujúci žiaci dotáciu k obedom.

      Stravné budú uhrádzať v plnej sume .

      1.st. 1,70 €

      2.st. 1,90 €

      Žiaci  ktorí doručili Návratku so žiadosťou platia iba réžiu 12 € ale aj

      v prípade neodhlásenia  z obeda, ak nie je žiak na vyučovaní, platí taktiež plnú sumu

      za neodobratý obed : 1.st.1,70 €

                                            2.st. 1,90 €

      Vo vlastnom záujme obedy odhlasujte!

     • Deň Zeme 2023

     • Cieľom Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, je upriamiť pozornosť na planétu, zdôrazniť potrebu ochrany prírody a zvyšovať povedomie o problematike klimatických zmien a ich vplyve na životné prostredie. V roku 2023 sa mottom osláv stalo „Investujte do našej planéty“.

      Naša škola sa zapojila ku Dňu Zeme rôznymi aktivitami realizovanými v interiéri aj vonku. Tradičnou aktivitou bolo čistenie okolia školy. Žiaci absolvovali exkurzie, prednášky a tvorivú činnosť na tému ochrany prírody.

      Aktivitami žiakov na I. stupni boli rôzne pracovné listy – o význame lesa, polievaní kvetov, vytvorení spoločnej zemegule, starostlivosti a ochrane zvierat a životného prostredia. Žiaci rýmovali o ochrane prírody či triedení odpadov a písali krátke básne o Zemi aj s ilustráciami. Svoje nápady ako chrániť našu Zem, znázornili v tvare stromu či srdca. Vytvorili logo lesa a počúvali hymnu Zeme. Čítali si povesti o mestských lesoch a Železnej studničke. Pozreli si náučné video o triedení odpadu a z odpadového materiálu tvorili rôzne obrázky. Spoločne si zaspievali pesničku o tom, ako by sme sa mali zbaviť plastov.

      Aktivitami žiakov na II. stupni na predmete biológia boli pracovné listy na tému ochrana prírody, fotosyntéza, ekoznačky. Žiaci tiež vytvorili strom z papiera, zemeguľu z plastelíny, plagát Zeme a písali básničky. Na hodine anglického jazyka žiaci čítali a diskutovali o klimatickej kríze a pozerali prezentáciu na tému Veľká tichomorská škvrna, o ktorej následne hovorili. Na výtvarnej výchove tvorili z plastových vrchnákov koláž kvetov a obrázok motýľa a z tetrapakových obalov vyrábali vtáčie búdky. Na tému triedený zber vytvárali na informatike dokument s kapitolami a automatickým obsahom. Environmentálnym témam sa venovali aj na hodinách techniky.

      V spolupráci s Ekocentrom absolvovali niektoré triedy exkurzie na tému Hmyz, Ulitníky, Netopiere, Sovy, Ďatle, Bobor a lužný les, Vajce a Sandberg a skameneliny. Exkurzie sa konali počas mesiaca apríl a prednášala ich pani Natália Lipovská. Ďalšou akciou, ktorú absolvovali žiaci celej školy bola prednáška o Odpadoch pod vedením environmentalistu Andreja Popoviča.

       

       

       

     • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

     • Dnes nás navštívili psíkovia z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Žiakom z 1.A a 1.C predviedli ako pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Vedia ukázať nevidomým kde sú schody, priechod pre chodcov, dvere, kde je voľné miesto na sedenie, podať kľúče, telefón a všetko čo spadne. Hlavne im bolo predvedené ako psíčkovia poslúchajú svojich trénerov na prvé slovo. 🙂

      🐶

     • Majolika-R

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Majolika-R.

      Začiatkom marca (7.3.2023) triedy 4.A a 5.A navštívili dielňu tradičnej slovenskej ľudovej keramiky - Majolika-R v Pezinku. Tradícia výroby slovenskej ľudovej majoliky siaha do 16. storočia. Hrnčiarstvo na územie dnešného západného Slovenska priniesli Habáni presídlení z Nemecka a Švajčiarska.
      V dielni Majolika- R nám odborníci porozprávali o histórii a vysvetlili celý proces hrnčiarskej výroby:
      - ukázali nám prácu na hrnčiarskom kruhu
      - nazreli sme do "tajov" maliarne s ukážkou glazovania a maľovania
      - videli sme stroje na prípravu hliny aj vypaľovacie pece
      - piati žiaci mali možnosť vytočiť si na kruhu vlastnú misku
      Exkurziu sme ukončili v predajni keramiky, kde si žiaci mohli zakúpiť hotové výrobky.
      Prehliadka trvala cca 1 hodinu a prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.
      Viac info.:
      https://www.majolika-r.sk/keramika
      FB:
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645095485

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie