• Exkurzia - Európske informačné centrum

     •     Dňa 15. 5. a 23.5. 2023 navštívili žiaci 9.A a 9.B triedy Európske informačné centrum v Bratislave. Vo veľmi príjemnom prostredí a milej atmosfére sa im venovali dve mladé stážistky EÚ na Slovensku.  Prostredníctvom  prezentácie  si žiaci zopakovali a rozšírili poznatky o Európskej únii, o práci  Európskeho parlamentu, o europoslancoch, o eurách.  Žiakov potešila aj odmena za správne odpovede počas  výkladu. Veľmi  ich zaujal  aj súťažný  online kvíz o EÚ a rôzne hravé aktivity v skupinách, za ktoré získali pekné odmeny.

           Exkurzia sa deviatakom veľmi páčila, domov odchádzali spokojní.

     • Atletika chlapcov - okresné kolo

     • Dňa 22.5.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže na ZŠ Sokolíková. Medzi približne šesťdesiatimi  žiakmi z deviatich prihlásených škôl sa podarilo našim žiakom umiestniť na celkom dobrých miestach. Juraj Malík 3. miesto v behu na 60m. Samuel Németh 4. miesto v skoku do výšky. Za reprezentovanie školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom: Filip Petrila, Fazli Ahmad Sohail a Adam Baksay.

     • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

     • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu
      olympijského víťaza Mateja Tótha. 


      Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú
      našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej
      metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej
      stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a
      súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci
      v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a
      budú naň dobre pripravení.

       

      Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským
      víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto
      šancu .

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie