• Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

     • Dnes nás navštívili psíkovia z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Žiakom z 1.A a 1.C predviedli ako pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Vedia ukázať nevidomým kde sú schody, priechod pre chodcov, dvere, kde je voľné miesto na sedenie, podať kľúče, telefón a všetko čo spadne. Hlavne im bolo predvedené ako psíčkovia poslúchajú svojich trénerov na prvé slovo. 🙂

      🐶

     • Majolika-R

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Majolika-R.

      Začiatkom marca (7.3.2023) triedy 4.A a 5.A navštívili dielňu tradičnej slovenskej ľudovej keramiky - Majolika-R v Pezinku. Tradícia výroby slovenskej ľudovej majoliky siaha do 16. storočia. Hrnčiarstvo na územie dnešného západného Slovenska priniesli Habáni presídlení z Nemecka a Švajčiarska.
      V dielni Majolika- R nám odborníci porozprávali o histórii a vysvetlili celý proces hrnčiarskej výroby:
      - ukázali nám prácu na hrnčiarskom kruhu
      - nazreli sme do "tajov" maliarne s ukážkou glazovania a maľovania
      - videli sme stroje na prípravu hliny aj vypaľovacie pece
      - piati žiaci mali možnosť vytočiť si na kruhu vlastnú misku
      Exkurziu sme ukončili v predajni keramiky, kde si žiaci mohli zakúpiť hotové výrobky.
      Prehliadka trvala cca 1 hodinu a prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.
      Viac info.:
      https://www.majolika-r.sk/keramika
      FB:
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100063645095485

     • Školské maratónske hry finále

     • Dňa 30. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Tomáš Štefánik, Oliver Janík, Sabina Chandogová a Soňa Obušeková reprezentovali našu školu na finále súťaže „Školské maratónske hry.“ Súťaž sa uskutočnila v športovej Hale Elán v Bratislave, ako tradičná súčasť programu podujatia ČSOB Bratislava marathon 2023. Deti čakali rôzne súťaže v sektoroch a na záver štafetový beh 5 x 200 m. V konkurencii 30 družstiev zo škôl z mestských častí Bratislavy a okresov Bratislavského samosprávneho kraja sa naši šikovní športovci umiestnili na peknom 10. mieste. Srdečne im gratulujeme.

     • Deň otvorených dverí 2023

     • Dňa 23.3.2023 naša škola otvorila svoje brány pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Privítali ich štyri kráľovstvá, v ktorých sa zoznámili s hlavnými piliermi školy.

      Navštívili Kráľovstvo múdrosti, kde sa hravou formou stretli s anglickým a nemeckým jazykom.

      Ďalším kráľovstvom bolo Kráľovstvo priateľov Zeme, kde si precvičili triedenie odpadu a vymaľovali si zaujímavé skameneliny.

      Kráľovstve šikovnosti si deti vyskúšali svoje zručnosti a vyrobili si náramky, náhrdelníky, korunky a zvieratká z chlpatého drôtiku.

      Medzi posledné kráľovstvo patrilo Kráľovstvo obratnosti. Tu si deti otestovali svoje pohybové schopnosti.

      Po návšteve všetkých kráľovstiev mali možnosť občerstviť sa v našom bufete a vychutnať si výborný čaj a vlastnoručne vyzdobené keksíky. Za absolvovanie úloh vo všetkých kráľovstvách budúcich prvákov čakala na záver odmena v podobe medaily.

      Počas trvania DOD prebiehal aj sprievodný program, ktorý si pripravili žiaci našej školy. Tretiačky sa predstavili s divadielkom Čin-Čin, dievčatá z tretieho a štvrtého ročníka zatancovali tanec Do školy sa tešíme a pani učiteľky z druhého stupňa nás zabavili s anglickými a slovenskými pesničkami.

      Myslíme si, že to bolo popoludnie plné zážitkov, objavov a zábavy. Už teraz sa tešíme na nových žiakov.

       

     • Marec – mesiac knihy

     • V marci dostali žiaci našej školy pozvanie z Miestnej knižnice DNV na besedu so známymi spisovateľmi, ktorí svoju tvorbu venujú deťom a mladým. V stredu 22.03.2023 sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A triedy stretli so spisovateľkou Dianou Mašlejovou a zástupcami vydavateľstva Albatros. Besedy so spisovateľom Romanom Bratom sa žiaci 4.B, 4.C a 6.B triedy zúčastnili vo štvrtok 23.03.2023.

      Obľúbení slovenskí autori nám predstavili svoju tvorbu, priblížili, čo všetko je súčasťou práce spisovateľa a porozprávali nám, na aké príbehy sa môžeme tešiť najbližšie. Žiakom úprimne a trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky, nielen tie o písaní J.

      V závere besedy s pánom Romanom Bratom zástupkyne Miestnej knižnice vyhodnotili víťazné práce žiakov, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže na tému „Čítanie ma inšpiruje. “

      Ocenení žiaci našej ZŠ:

      I. Kategória:

      1. miesto Michal Majtán 7.A

      2. miesto Viktória Rajnáková 9.B

      3. miesto Jakub Ryšan 6.B

      II. Kategória:

      2. miesto Adela Bittnerová 5.A

      3. miesto Michal Borecký 4.A

      Cena riaditeľa Istracentra: Katarína Vašková 3.A

      Z ocenení našich žiakov máme veľkú radosť, víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa inšpirácie do ďalšieho písania.

     • Svetový deň vody 22.3.

     • Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy  o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. Na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. Ich cieľom bolo pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav a ochranu pitnej vody, oboznámiť sa s rozdelením vôd, kolobehom vody. 

      Aktivitou žiakov na I. stupni boli kvapôčkový brainstorming o vode, kolobeh vody, diskusia o vode, výroba magnetiek v tvare kvapky, maľovanie kvapiek, kvapkové príklady z matematiky do 100, vodné hádanky, rybičky – origami, tvorba básne o vode, edukačná prezentácia o vode, návrh na zdravý nápoj, výskum o zdravom pitnom režime svojich spolužiakov, súťaž o vode, kde boli teoretické otázky o vode a zábavné úlohy.

      Žiaci 5. ročníka sa vybrali na prechádzku k rieke Morave, vytvorili výtvarné práce na tému Prúdenie vody kombinovanou technikou, šiestaci zisťovali koľko vody vylúčime dýchaním a močom, vytvorili slepú mapu riek v nemecko-slovenskom jazyku, nástenku o vode, diskutovali o význame vody a pripravili si zdravý nápoj. Žiaci 7. a 8. ročníka napísali tvorivé úlohy na tému „Voda, čo ma drží nad vodou“ a projekty na tému „Voda len obyčajná zlúčenina“. Deviataci sa dozvedeli zaujímavé informácie o čističke odpadových vôd, tvorili jarné pranostiky o vode a zisťovali PH rôznych tekutín.

      My všetci, môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme našu nenahraditeľnú tekutinu svojho života.

       

     • Medzinárodný projekt Fast Heroes

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný projekt Fast Heroes .

      Naša škola sa opäť zapojila do projektu FAST HEROES.
      Vzdelávacia aktivita sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody a potrebe rýchlej pomoci. Využíva nadšenie detí pre učenie sa a podporuje šírenie vedomostí do rodiny.

      V školskom roku 2021/2022 sa podarilo vyškoliť takmer 9000 malých záchranárov.
      Mnohí z nich zachránili život svojim najbližším.
      Za veľký úspech sa považuje aj to, že iniciatívu na slovenských školách si všimli a podporili aj mnohí neurológovia, ktorí sa zúčastnili prednášok na vybraných školách.

      https://sk-sk.fastheroes.com/

      FAST Heroes podporujú slovenskí neurológovia | FAST Heroes SK
      https://www.youtube.com/watch?v=JGKLcME3G_c

      Čo je iniciatíva Fast Hero?
      https://www.youtube.com/watch?v=PMZAnm4OSWM

      Misiou je zachrániť starých rodičov
      https://www.youtube.com/watch?v=1aJakr6Po0c

      FAST Heroes SK
      https://www.facebook.com/FASTheroesSK

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže

     • V dňoch 13. - 15. marca 2023 sa v Kultúrnom centre v Lamači uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na 69. ročníku okresného kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 žiakov, ktorí prišli z 20 rôznych škôl okresu Bratislava IV.

      Našu školu zastupovali v I. kategórii žiaci Tabita Burgetová a Izabela Strapková, v II. kategórii Lukáš Nosál a Simon Šamalík a v III. kategórii Michal Majtán.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy v umeleckom prednese a žiačke 3.B triedy Tabite Burgetovej srdečne blahoželáme k 3. miestu v I. kategórii za prednes poézie.

       

     • Školské maratónske hry

     • Dňa 17. marca 2023 žiaci 4. ročníka Šimon Kováčik, Oliver Janík, Sabina Chandogová, Soňa
      Obušeková a Mia Kadlubiaková
      reprezentovali našu školu na domácej pôde, kde sa konalo základné kolo súťaže „Školské maratónske hry“. Organizátorom tohto podujatia bol BE COOL a konalo sa v rámci ČSOB Bratislava marathon.
      Svoje sily si zmerali v rôznych atletických disciplínach a v konkurencii 9 družstiev vybojovali 1. miesto.
      Postupujú do finále, ktoré sa uskutoční 30. marca 2023 v športovej hale Elán v Bratislave.

      Srdečne gratulujeme a budeme im držať prsty.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Počas februára sa žiaci našej školy stretli na školskom kole tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa konal už 69. ročník, po prestávke sme sa opäť zišli v školskej knižnici.

      Žiaci 2.- 4. ročníka súťažili spoločne v I. kategórii, žiaci druhého stupňa súťažili v II. a III. kategórii. Porota osobitne hodnotila prednes poézie a prednes prózy. Veľký záujem žiakov o recitáciu nás teší, všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú prípravu a umelecký zážitok. Už teraz sa tešíme sa stretnutie v budúcom školskom roku.

      Našu školu budú na blížiacom sa okresnom kole súťaže reprezentovať títo žiaci:

      I. kategória  2.- 4. ročník : Tabita Burgetová (poézia, 3.B ), Izabela Strapková (próza, 4. B)

      II. kategória 5.- 6. ročník: Lukáš Nosál ( 6. A, poézia), Simon Šamalík (6. A, próza)

      III. kategória 7.- 9. ročník: Michal Majtán ( 7. A, poézia)

      Víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme a želáme im veľa úspechov v postupovom kole.

     • Chronoškriatkovia

     • Dňa 3.3.2023 sa triedy 1.A a 1.C vybrali do Bábkového divadla na predstavenie Chronoškriatkovia. A kto to vlastne je?  Sú to predsa služobníci Zuba času. Kazia počítače, odfarbujú oblečenie, zošúchavajú značenie na cestách, skrátka, všetko na tomto svete vďaka nim starne. Chronoškriatkov v škole učia, že ľudstvu robia veľkú službu. Žiak Zašmodrch sa na exkurzii vo svete ľudí vyšplhá po mladej slečne a nadšene jej čokoládou špiní šaty. A ona? Rozplače sa. Svet malého škriatka je v okamihu hore nohami. Zub času neexistuje, a ak áno, treba ho zničiť!

     • Neboj sa SND

     • Prvý mesiac  v kalendári sprevádzal žiakov 1. B, 4. A a 5. A v SND ako rozprávkar a pripravil si pre nich káru príbehov prekypujúcich  dobrodružstvom, radosťou a akurát dobrým koncom. Majster detskej literatúry Ľubomír Feldek vytvoril  dramatický kolotoč, v ktorom sa rozhýbali motívy viacerých známych príbehov do vtipnej a dynamickej rozprávky. Žiaci boli s celého príbehu očarení a určite odporúčajú aj ostatným deťom, aby si pozreli divadelné predstavenie: Neboj sa v SND.

      Mgr. Capeková, PaedDr. Grnja 

     • PREŠPORSKÉ ROZPRÁVKY

     • Dňa 7. 2. prišlo medzi nás divadielko: ŠIBE, ktoré nám zahralo tajomný príbeho starej Bratislave.

      A prečo teda Prešporské rozprávky? Ale veď Prešporok, to bolo dávno… Nie až takdávno! Bratislava sa volala Prešporok. A ako každé poriadne mesto, ajtoto malo veľa tajomných príbehov a starých legiend. Akoby aj nie?! Keď je kráľ pochabý, mestská kasa prázdna a Turci sa blížia k hraniciam, je potrebné, aby obyčajní ľudia z Prešporka zachránili mesto.

      Čo sa dá robiť s duchom, ktorý straší na hrade? Prečo sa hodiny montovali iba na tri strany veže? A ako poraziť tureckú armádu? Stačí kus odvahy, dobré srdce a k tomu dobre upečený, voňavý bratislavský rožok. Ochutnali sme ho aj my a chutil nám aj starodávny príbeh.

     • Narodil sa chrobáčik SND

     • Pôvodná baletná rozprávka na hudbu slovenského skladateľa Tibora Freša odkryla žiakom 1.B, 3.A a 4.A triedy v SND tajomný svet roztancovaných chrobáčikov.

      Príbeh hlavného hrdinu, nezbedného mušiaka Svätojanka, sa odohrával počas jedného roka. Striedajúce sa ročné obdobia boli hlavným výtvarným motívom jednotlivých obrazov a kolobeh prírody inšpirujúcou kulisou života svätojánskych mušiek. Choreografia ponúkla žiakom dynamické obrazy plné humoru i jasné etické posolstvo. Žiaci s radosťou spomínajú na predstavenie Narodil sa chrobáčik v SND.

      Mgr. Capeková, Mgr. Koštová, PaedDr. Anka Grnja

     • Lyžiarsky výcvik

     • Po trojročnej prestávke, v dňoch 23.1. – 27.1. 2023 sa žiaci 7.a 9. ročníkov našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Tento rok sa výcvik uskutočnil v Selčianskej doline, v lyžiarskom stredisku SKI – Čachovo. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov pod vedením pána učiteľa Hanusa a pani učiteľky Kralovičovej. Na svahu im s výcvikom pomáhala jedna inštruktorka naša bývala telocvikárka Katarína Paxnerová. O zdravotný stav žiakov sa výborne postaral pán zdravotník Adrián Mifkovič, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Celú akciu môžeme hodnotiť pozitívne, pretože z 36 žiakov bolo na začiatku kurzu len 12 lyžiarov a už v polovici lyžiarskeho výcviku absolvoval každý žiak jazdu na vleku a zjazdil kopec za pomoci inštruktorov. Žiaci si užili aj atmosféru korčulovania. Správanie žiakov na svahu, v penzióne aj v autobuse bolo bezproblémové a žiaci rešpektovali všetky pokyny učiteľov. Veríme, že žiaci, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik, budú môcť uplatniť svoje lyžiarske zručnosti aj v budúcnosti a že budú na tento spoločný týždeň príjemne spomínať.

      IK + JA

     • Plavecký výcvik

     • V mesiacoch november a december sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy zúčastnili Plaveckého výcviku.

       

      Miestom bola obľúbená Plavecká akadémia v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa nachádza neďaleko našej školy.

      Plavecký kurz prebiehal pod vedením skúsených profesionálnych trénerov.

      Cieľom kurzu bolo u niektorých žiakov odbúrať strach z vody, naučiť  sa  základy plávania, zdokonaliť plaveckú techniku, zlepšiť si plavecké schopnosti ale aj zvládnuť nové plavecké spôsoby .

      Boli to hodiny zábavy, oddychu, relaxu aj nových zážitkov.

      Za odmenu získali deti Diplom a nadobudli nové skúsenosti.

     • Bavíme deti športom

     • Dňa 16.12.2022 žiaci 4.ročníka Šimon Kováčik, Oliver Janík, Tomáš Štefánik, Sabina Chandogová, Soňa Obušeková a Milana Smoljana úspešne reprezentovali našu školu v športovej hale Elán na  podujatí „Bavíme deti športom“. Svoje sily si zmerali v rôznych atletických discipínach a v konkurencii 19 družstiev vybojovali 5.miesto. Týmto im srdečne gratulujeme.

      JA

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie