• DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

     •  

      Na základe odporúčania RÚVZ a po dohode so zriaďovateľom sa škola od zajtra, t.j. 20.12. zatvára, z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov.

      Žiaci sú automaticky odhlásení z obedov.

       

      Nástup do školy je po prázdninách v pondelok 9.1. 2023

     • Vianočné dielničky

     • Vianoce už tichučko klopú na dvere ..... všetci sa pripravujeme, zdobíme príbytky, chystáme slávnostné pohostenie, vo vzduchu sa vznášajú obláčiky čokolády, vanilky a škorice . Veľmi sa tešíme, že sme mohli túto voňavú a čarovnú atmosféru po dvoch rokov priniesť i do priestorov našej školy. Prostredníctvom Vianočných dielničiek sa na chvíľu zastaviť a precítiť kúzlo predvianočného obdobia. Pre naše deti a ich rodičov pani učiteľky pripravili priestor pre vytváranie rôznych ozdôb i vianočných dekorácií. Mohli si tak spoločne tvoriť z rôzneho materiálu ozdobnú guľu , snehuliaka, vianočný stromček i svietnik, alebo si vlastnoručne vyrobiť sviečku, ktorou potešia niekoho blízkeho. Spolu so svojim výrobkami si deti domov odniesli i zážitky plné predvianočnej nálady.

      JA  

     • Prišiel k nám Mikuláš

     • Poď Mikuláš, poď k nám bližšie, kamže by si teraz išiel, všetci ti spievame, na odmenu čakáme ... Spev, smiech, piskot a tlieskanie – toto všetko ste dnes mohli započuť spoza brán základnej školy na Ul. Pavla Horova. A kto to všetko spôsobil ? To myslím, všetci tušíme .... Dedko Mikuláš sprevádzaný nežnými anjelmi a zašmudlanými čertami s láskou obdarúval deti sladkosťami. Čakali na neho už krásne nedočkavé s búchajúcimi srdiečkami . Samozrejme  nezabudol  svojou prítomnosťou potešiť aj deťúrence z Materskej školy . Okrem tohto veselého sprievodu do rozihranej  atmosféry prispela aj zábavná hra  na motívy knižky Daniela Heviera o dvoch kamarátkach Nele a Ele a ich príbeh s čarovnými chrumkami ... Nálada bola výborná , žiačikovia prekypovali šťastím a nakoniec Mikulášovi prisľúbili, že i naďalej budú poslúchať a dobre sa učiť.

      JA

        

     • Láska v krabici od topánok

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Možno by ste neverili, akú radosť dokáže urobiť takáto nenápadná škatuľka ... Aj žiaci našej školy sa rozhodli potešiť tieto Vianoce našich seniorov na Slovensku darčekom. Krabicu od topánok naplnili maličkosťami, ktoré obveselia nejednu babičku či deduška v niektorom domove dôchodcov - veď je to často jediný darček, ktorý dostanú. A okrem toho nezabudli pribaliť aj kúsok zo svojho srdiečka. Všetkým, ktorí boli ochotní prispieť láskou v mene obdarovaných ďakujeme.

      JA

     • Namaľuj svojho hrdinu

     • S úmyslom zatraktívniť povolanie vojaka Čestnej stráže Ozbrojených síl SR Veliteľstvo posádky BA vyhlásilo pre deti výtvarnú súťaž pod názvom „Namaľuj svojho hrdinu v uniforme“. Do súťaže sa zapojili žiaci 4.A triedy a svoje predstavy o tom, ako hrdina vyzerá a koná i čo pre nich znamená jeho osobnosť, výtvarne zhmotnili. Za svoje práce žiaci Ondrašinová Veronika, Hančarik Adam a Szalay Patrik dostali ocenenia v podobe darčekov od vedúceho Posádkového klubu a taktiež zážitku, ktorým bolo osobné stretnutie s vojakom Čestnej stráže

      Oceneným žiakom srdečne gratulujeme.

      JA

     • Pátračka s Janom

     • Na vyhlásený projekt Mesto pre deti, ktorého hlavnou myšlienkou je, aby  naše deti mohli nahliadnuť do fungovania mesta, zareagovali vo  štvrtkové dopoludnie žiaci 4.B a 4.C triedy . Svoje kroky nasmerovali do Pálffyho paláca. V jeho priestoroch si pod záštitou Galérie mesta Bratislava mohli zážitkovou formou užiť samoobslužný program s aktivitami. Každé dieťa dostalo do rúk materiál, pomocou ktorého malo možnosť skúmať architektonické, historické či iné zaujímavosti v celej budove a zároveň spoznávať aj vybrané umelecké diela v stálych expozíciách . Žiaci postupne získavali všetky potrebné indície a na koniec ich použili k odhaleniu tajomstva.

      JA

     • Budkáčik a Dubkáčik

     • Spoločnosť potrebuje viac ľudskosti, empatie, lásky a dobrých skutkov a naša škola sa rozhodla k tomu viesť svojich žiakov. Žiaci 1.B, 2.C a 4.A sa dňa 7.11.2022 v Bratislavskom Bábkovom divadle  presvedčili, že pod každou maskou zvieratka sa skrýva cítiaca a mysliaca živá bytosť. Žiakov príbeh prasiatok a ich putovania za šťastím očaril. Herci žiakov natoľko vtiahli do príbehu, že tancovali, a tlieskali počas predstavenia a vznikla tak nádherná a fascinujúca atmosféra. Prostredníctvom dramatickej výchovy videli a zažili rôzne formy prejavu. Divadlo je kľúčom k celkovému vývoju každého dieťaťa. Robí z neho tímového hráča a zlepšuje jeho výrečnosť a výrazy. Návšteva divadelného predstavenia prispela k posilneniu sociálnych väzieb.

      Mgr. Capeková, Mgr. Kopp, PaedDr. Grnja

     • Halloween na našej škole

     • Do jesenných  prázdnin vstúpila  naša  škola kreatívne v podobe masiek. Žiaci sa prostredníctvom multikultúrnej výchovy  mohli oboznámiť so sviatkom, ktorý sa posledný týždeň októbra  oslavuje hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Spoznávali zvyky a tradície spojené s týmto dňom. Medzi učiteľmi a žiakmi nechýbali  kostýmy čarodejníc, duchov, víl, zombíkov a iných mátoh i prečudesných  potvoriek. Deti si priniesli vyrezávané tekvičky, kreslili, maľovali , spievali , tancovali a ich  brušká sa zároveň tešili zo sladkých strašidelných koláčikov ... Učenie sa takto premenilo na zábavu a pekné zážitky.

      JA

       

     • Informácie k ŠKD

     • Dňa 6. 9. 2022 bude ŠKD riadne fungovať od 6.15 ráno (použite zadný vchod od školského ihriska).V poobedňajších hodinách si rodičia vyzdvihujú deti tiež cez zadný vchod, kde je umiestnený zvonček (číslo deti dostanú na základe triedy v ktorej je oddelenie ŠKD). ŠKD funguje do 17. 30. hod.

     • Informácia k začiatku školského roka

     • Otvorenie školského roka bude 5. septembra 2022

      1. ročník

      Nástup detí o 7,45 hod. vo vestibule školy. V prípade priaznivého počasia žiaci spolu s rodičmi pôjdu do átria na úvodný program. Potom žiaci s rodičmi prejdú do tried, kde bude triedny aktív. O 10, 00 hod. žiaci aj rodičia odchádzajú domov.

      2. – 4. ročník

      Nástup o 8,30 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia prevezmú žiakov a odvedú ich do tried. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      O 10,00 hod. triedni učitelia pred hlavným vchodom odovzdajú žiakov rodičom. Ak dieťa odchádza domov samé, je nutné, aby dieťa prinieslo  písomný súhlas triednemu učiteľovi.

       

      5. – 9. ročník

      Nástup o 8,45 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia odvedú žiakov do tried. Žiaci odchádzajú domov o 10,00

       

      Školský klub detí a školská jedáleň

      Školský klub detí a školská jedáleň 5.9. nie sú v prevádzke.

      Činnosť školského klubu detí a školskej jedálne začína v utorok 6.9. 2022

       

      Žiaci sú povinní priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie pošlite prostredníctvom EduPage v nedeľu 4.9.2022

      V prípade, že rodičia nevedia odoslať vyhlásenie cez EduPage, môže žiak vytlačené a vyplnené vyhlásenie priniesť v pondelok 5.9. do školy. Tlačivo je na: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf  alebo si ho môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 30.8. – 2.9. v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

      Prekrytie dýchacích ciest žiakov, rodičov a zamestnancov je na báze dobrovoľnosti.

      Všetky ostatné informácie o organizácii vyučovania v ďalších dňoch vám oznámia triedni učitelia.

       

     • Antigénové samotesty

     • Rodičom, ktorí si na konci minulého školského roka vyzdvihli antigénové samotesty odporúčame, aby svojim deťom vykonali testovanie v nedeľu 4. septembra a následne testovanie odporúčame realizovať   vždy v pondelok a vo štvrtok ráno.

      Zároveň upozorňujeme, že o použití a výsledku testu ste povinní nás informovať PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE

     • e-Twinning 5.A

     • Trieda 5.A sa tento rok zapojila do medzinárodného projektu e-Twinning pod názvom
      Všetko o Vianociach – Cesta do Laponska.

      Žiaci z Talianska, Španielska, Poľska, Slovinska a zo Slovenska si vymieňali názory o pôvode Mikuláša –
      odkiaľ pochádza, ako dlho existuje. Pomocou rôznych aplikácií písali aj o vianočných zvykoch
      a tradíciách. Žiaci ručne vyrábali pohľadnice, ktoré boli rozposlané do všetkých hore uvedených
      krajín. Jednotlivé úlohy bravúrne zvládli napriek dištančnému vzdelávaniu. Deti si pri práci na tomto
      projekte rozšíria nielen slovnú zásobu, ktorá sa viaže k vianočnej tematike v rôznych jazykoch, ale sa
      tiež naučia pracovať v  rôznych aplikáciách. Niektorí žiaci si naspievali vianočné pesničky v cudzom
      jazyku. Projekt sa ukončí vytvorením spoločného vianočného príbehu a virtuálnou okružnou jazdou
      do Laponska. Pochvalu si zaslúžia niektorí žiaci z 9.A, ktorí vypomohli aj počas karantény. Nakreslili
      návrh - logo nášho projektu a písali pohľadnice.


      Mgr. Eva Fusková

     • Blikajúce eko roboty - PROJEKT ENTER

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Blikajúce eko roboty - PROJEKT ENTER.

      Naším cieľom bolo zatraktívniť vyučovanie pracovnej, technickej a informatickej výchovy a vtiahnuť do sveta techniky čo najviac žiakov a hlavne viac dievčat, ktoré obyčajne majú pred technikou rešpekt. Keďže sa venujeme environmentálnej výchove a naša škola je dlhodobo zapojená do projektu Zelenej školy, pokúsili sme sa prepojiť tie dva, na prvý pohľad odlišné a vzdialené svety, prostredníctvom projektu BLIKAJÚCE EKO ROBOTY. S naším projektom sme sa zapojili do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna technológia. Získali sme grant od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na nákup základných sád pre celé triedy: Micro: bit - Učíme s hardvérom, MOVE mini robotov a Ring:bit Car Kit robotov. Kvôli pandemickej situácii sme projekt začali realizovať počas dištančného vyučovania online formou a po návrate žiakov do škôl sme v projekte pokračovali aj prezenčnou formou. Naši pedagógovia absolvovali množstvo online školení, na ktorých sa naučili pracovať s micro:bitmi vo virtuálnej triede. Od februára sa do projektu aktívne zapájali aj žiaci druhého stupňa. Úvodné online stretnutie naši žiaci absolvovali so spoločnosťou Aj Ty v IT. Nasledovali pravidelné online stretnutia žiakov s našimi vyškolenými pedagógmi. Učili sme sa na diaľku programovať micro:bity. Žiaci pracovali v tzv. online triedach a pedagógovia im na diaľku v programovaní pomáhali a usmerňovali ich. Po návrate do škôl pracujeme aj online, ale už aj prezenčne, priamo s micro: bitmi. Pracujeme priamo na vyučovaní, ale aj v záujmových krúžkoch. V blokovom online programe programujeme blikajúce smajlíky, srdiečka, vizitky, krokomery, kocky, nahrávali sme hudbu aj sirénu. Vytvorili sme rôzne zaujímavé projekty a následne sme vytvorený on-line program, preniesli do micro: bitov. Do projektu sme zapojili žiakov celej školy. Žiaci mladších ročníkov zbierali zaujímavý odpadový materiál a kreslili návrhy eko robotov. Žiaci vyšších ročníkov, programovali mikro:bity. Najstarší žiaci, naprogramované micro:bity vložili do odpadových materiálov a vytvorili blikajúce eko roboty, ale aj merače vlhka a iné zaujímavé robotické hračky. Žiaci si navzájom pomáhajú, mladší sledujú pri činnosti starších, chlapci pomáhajú dievčatám v technickej oblasti a dievčatá pomáhajú chlapcom v environmentálnej oblasti a navrhujú, aké projekty by spoločne mohli vytvoriť. Týmto podporujeme medzi žiakmi kolektívne vzdelávanie. Je to pre všetkých zaujímavé, atraktívne a veľmi prínosné. Žiakov to baví, tešia sa na takéto stretnutia a radi objavujú niečo nové. Hravou, zaujímavou a interaktívnou formou sa nám podarilo prepojiť environmentálnu výchovu s informatickou, pracovnou a technickou výchovu. Zatraktívnili sme vyučovanie všetkých týchto predmetov a vtiahli sme do vyučovania IKT aj naše dievčatá, ktoré sú na hodinách, kde pracujeme s micro:bitmi niekedy aktívnejšie, ako chlapci. Vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, sme mohli nakúpiť nové, atraktívne vyučovacie pomôcky, čím sme zvýšili záujem žiakov a žiačok o vedu, učenie a objavovanie. Tešíme sa, že sme skvalitnili poznatky našich žiakov v oblasti digitálnych technológií a programovania a v budúcom školskom roku plánuje v projekte ENTER pokračovať.

      Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. Eva Fusková

      Eko robot v akcii:-)

      Vlhkomer: Ak je pri rastlinke suchá zem, smajlík v micro:bite je smutný, keď zem dostatočne polejeme, smajlík v micro:bite sa na nás usmeje:-)

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie