• Školský výlet do Rakúska

     • Žiaci 9. A  a 9.B triedy spolu s niektorými žiakmi 7.A aj  8.A triedy prežili nádherný prvý letný deň na výlete v Rakúsku.

            Ich prvou zastávkou bolo Technické múzeum vo Viedni. Tu  na troch  tematicky rozdelených poschodiach  mohli pozorovať aj vyskúšať si  množstvo interaktívnych exponátov ukazujúcich  zákony fyziky, mechaniky a optiky. Obdivovali tiež zbierky parných lokomotív, historických automobilov, motocyklov, lietadiel, vrtuľníkov aj lodí, prvé telegrafy, telefóny, rádio, televíziu až po prvé mobily a počítače.

            Najväčšou atrakciou výletu bola návšteva jazernej  jaskyne  Seegrotte  južne od Viedne. Je to bývalá baňa, v ktorej sa ťažil sadrovec. Dnes je v nej najväčšie podzemné jazero v Európe. Putovanie dlhými chodbami jaskyne bolo doplnené výkladom v slovenskom jazyku. Videli sme tu aj bývalé maštale, ktoré slúžili na ustajnenie koní, kaplnku, do ktorej sa chodili kedysi robotníci modliť. Mohli sme si pozrieť aj jeden z modelov lietadiel, ktoré sa tu vyrábali počas 2. svetovej vojny.

            Malebné priestory jaskyne zaujali aj filmárov, natáčali sa tu napríklad scény filmu Traja mušketieri, čoho dôkazom je  napríklad nádherná pozlátená loď, ktorá tu upútala našu pozornosť.   

           Žiaci si asi najviac vychutnali romantickú  plavbu na motorovej lodi po najväčšom európskom podzemnom jazere. Bol to fantastický zážitok!

            Cestou na Slovensko  sme sa ešte zastavili v nákupnom centre v Kittsee.

       Unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

     • Školský výlet do okolia Banskej Štiavnice

     • Triedy 6.B a 5.A boli na celodennom poznávacom výlete v okolí Banskej Štiavnice. Pozreli sme si historicko-prírodovednú expozíciu v kaštieli v Svätom Antone. Navštívili sme banský skanzen a vošli sme hlboko pod zem do štôlne Bartolomej. Potom nás autobus previezol historickým centrom Banskej Štiavnice. Oddýchli sme si v pizzerii vo Vyhniach, kde nás čakalo výborné pohostenie – nápoje a pizza. Pred cestou do Bratislavy sme sa ešte prešli k prírodnej rezervácii Kamenné more vo Vyhniach. V autobuse bolo veselo a deti si cestu užívali.

     • Boli sme v škole v prírode!

     • V dňoch 22.5. – 26.5.2023 sa 50 žiakov 2.B, 4.A a 4.B zúčastnilo pobytu v Škole v prírode GO Kľačno – rekreačnom zariadení.

      Žiaci boli ubytovaní v pekne zariadených, 3 až 6 posteľových izbách. Všetky izby mali vlastné  sociálne zariadenie WC + sprchu a umývadlo s teplou vodou. Vybavenie RZ: spoločenské klubovne, triedy a zasadačky na troch podlažiach, vonkajšie triedy s prístreškom, vlastná telocvičňa s hľadiskom na státie, šatňami a sociálnymi zariadeniami, posilňovňa, sauna, multifunkčné oplotené asfaltové ihrisko, futbalové ihrisko, vonkajší areál pre voľnočasové aktivity s možnosťou opekania, bezplatný Wi-Fi internet vo všetkých priestoroch zariadenia.

      Stravovanie prebiehalo 5x denne + pitný režim, v jedálni priamo v RZ. Strava bola chutná, pestrá, výdatná a prispôsobená vekovej skupine detí. Pitný režim bol dodržiavaný.

      Deti boli vedené k udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách, ale aj v okolí. Každý deň bola určená služba, ktorá spolu s vyučujúcim prešla po izbách a obodovala poriadok a čistotu. Priebežne bolo vyhodnotenie, na ktorom žiaci bývajúci v izbách s najlepším poriadkom, získali sladkú odmenu a nálepky.

      Vyučovanie prebiehalo v dopoludňajších hodinách v triedach. Vyučovali sme matematiku, slovenský jazyk a ostatné predmety hravou formou. Výchovy prebiehali prevažne vonku, podľa plánov. Poobedňajší program  sme mali spestrený animátormi, ktorí pripravovali pre deti zaujímavé tvorivé dielne, tance, hry ...

      25.05.2023 bol uskutočnený výlet na poštu, Farmu Zelená Ruža / Kontaktná Zoo a obchod.

      26.05.2023 sme sa odviezli autobusom do Bojníc. Navštívili sme Zoo Bojnice, kde žiaci absolvovali prehliadku po náučných chodníkoch.

      Ďakujeme Združeniu rodičov pri ZŠ Pavla Horova za príspevok na medaily do školy v prírode.

      Deti aj vyučujúci boli s pobytom v škole v prírode veľmi spokojní.

      Cieľom pobytu bolo upevňovanie zdravia detí, získavanie nových a utvrdzovanie známych poznatkov z prírodovedy a vlastivedy, utužovanie kamarátskych vzťahov v kolektíve. Pobyt v škole v prírode bol prínosom pre zdravie a rozvoj fyzických a psychických síl všetkých zúčastnených. Pár fotiek z veľkého množstva si môžete pozrieť v albume.

      Mgr. Horváthová, PaedDr. Grnja, Mgr. Hamadová, Mgr. Ondejka 

     • Informatika v 6.A

     • Vybraní žiaci 6.A na hodinách informatiky na web stránke www.tinkercad.com, kde sa dajú vyrábať 3D objekty, vyrobili zvieratká a domček pre tento mini skleník. Tento projekt sa realizoval pod vedením učiteľov Eva Fusková a Peter Hanus.

      Karolína Krchňavá, 6.A

     • Baťov kanál

     • Dňa 7.6.2023 navštívili  žiaci 5.B, 6.A a 7.B Baťov kanál, vodnú cestu na území Českej a čiastočne aj Slovenskej republiky. Tá začína v Slovenskom prístave v Skalici a končí v českých Otrokoviciach. Po zaujímavom výklade si mohli niektorí žiaci vyskúšať kormidlovanie loďky. Na záver výletu sa presunuli k  rodine Havlíkových, ktorí oboznamujú turistov s tradíciou, históriou a výrobou skalickej pochúťky-trdelníka.. Tu po krásnom privítaní a ochutnávke si sami mohli vyskúšať výrobu trdelníka. Domov sa vrátili nielen s bohatými zážitkami ale s chutným a originálnym  Skalickým trdelníkom.

     • Naši šikovní Šamťáci - Horováci

     • ŠAMT -  O 2 Športová akadémia Mateja Tótha je voľnočasová aktivita v podobe krúžku na 1. stupni. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin. Na tréningoch sa venujeme všeobecnej pohybovej príprave, ktorá je potrebná pre každý šport. Pripravujeme deti na športové výkony, učíme ich správne vykonávať pohyb a formy, akými to realizujeme, sú plné radosti a hier. ​​​​​​​

     • Smart Green Mobility

     • Dňa 7.6.2023 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili Smart Green Mobility v Duálnej Akadémii v Bratislave. Súčasťou akcie bola jazda elektromobilom (Tesla, Volvo, Porsche, Hyundai a iné), ktorú žiaci dostatočne využili. Následne sa dozvedeli mnohé nové informácie o nabíjacích staniciach elektromobilov a na záver programu si mohli vyskúšať kresliť vo virtuálnej realite.

     • Deň detí

     • Dňa 1.júna sme na našej škole vo veľkom štýle oslávili Medzinárodný deň detí. Zorganizovala ho pre všetky naše deti Rada rodičov.

      Pre prvákov a druhákov si prichystali skákacie hrady, kde sa deti mohli do sýtosti vyskákať, tretí a štvrtý ročník čakali rôzne nafukovacie atrakcie a súťaže.

      Druhý stupeň prekvapili Sketch Bros a workoutovou dráhou.

      Všetky deti zabavil akrobat Slížo, hasiči im ukázali ako sa hasí požiar a každému žiakovi sa ušli aj pukance a zmrzlina.

      Na pamiatku si deti domov zobrali zábavné fotografie z fotokútika.

      Ďakujeme Rade rodičov za organizáciu nádherného dňa plného zážitkov a zábavy.

       MDD na ZŠ Horova nakrúcala aj DTV, prikladáme link reportáže: (115) Deň detí na ZŠ P. Horova - YouTube

     • POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

     • Dňa 29.05.2023 v Dome kultúry Dúbravka v Bratislave navštívili naši žiaci šiesteho až deviateho ročníka divadelné predstavenie POČÚVAJ MA ! Alebo Ako nestratiť hlavu v mobile. Predstavenie bolo venované boju proti násiliu a kyberšikane. Ústrednou témou bol príbeh o dvoch mladých ľuďoch a o tom ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy. Veríme, že nenechala nikoho bez zamyslenia sa nad dôsledkami tohto dnes veľmi rozšíreného násilia medzi deťmi a mládežou. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo.

     • Exkurzia - Európske informačné centrum

     •     Dňa 15. 5. a 23.5. 2023 navštívili žiaci 9.A a 9.B triedy Európske informačné centrum v Bratislave. Vo veľmi príjemnom prostredí a milej atmosfére sa im venovali dve mladé stážistky EÚ na Slovensku.  Prostredníctvom  prezentácie  si žiaci zopakovali a rozšírili poznatky o Európskej únii, o práci  Európskeho parlamentu, o europoslancoch, o eurách.  Žiakov potešila aj odmena za správne odpovede počas  výkladu. Veľmi  ich zaujal  aj súťažný  online kvíz o EÚ a rôzne hravé aktivity v skupinách, za ktoré získali pekné odmeny.

           Exkurzia sa deviatakom veľmi páčila, domov odchádzali spokojní.

     • Atletika chlapcov - okresné kolo

     • Dňa 22.5.2023 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže na ZŠ Sokolíková. Medzi približne šesťdesiatimi  žiakmi z deviatich prihlásených škôl sa podarilo našim žiakom umiestniť na celkom dobrých miestach. Juraj Malík 3. miesto v behu na 60m. Samuel Németh 4. miesto v skoku do výšky. Za reprezentovanie školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom: Filip Petrila, Fazli Ahmad Sohail a Adam Baksay.

     • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

     • Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu
      olympijského víťaza Mateja Tótha. 


      Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú
      našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej
      metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej
      stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a
      súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci
      v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a
      budú naň dobre pripravení.

       

      Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským
      víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto
      šancu .

     • Centrum národného parku

     • Dňa 15.5. sa žiaci 5.B a 6.A triedy zúčastnili výletu-Centrum národného parku – zámok ORTH, ktoré je vstupnou bránou do Národného parku Donau-Auen. Žiakov zaujala prehliadka vyhliadkovej veže aj  Zámockého ostrova Schlossinsel  s podvodnou pozorovateľňou. Cestou domov sa zastavili v Kittsee, kde si po prehliadke čokoládovne nakúpili sladkosti pre seba aj pre svojich blízkych.

     • Prednáška o triedení odpadu

     • Jednou z akcii ku Dňu Zeme na ZŠ Horova boli interaktívne prednášky o triedení odpadu. Prednášky prebiehali počas piatich vyučovacích hodín a absolvovali ich postupne všetci žiaci. Dozvedeli sa prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť, čo sa stane s odpadom, ktorý triedime, a aký význam má zodpovedné nakladanie s odpadmi pre naše životné prostredie a prírodu vôbec. Súčasťou prednášky bol aj minikurz triedenia odpadu do pripravených nádob.

      Prednášajúci bol Andrej Popovič a akcia bola financovaná z Rady rodičov.

      Ďakujeme.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Nedoručené žiadosti k obedom s dotáciou na základe Návratky, zverejnenej na EDUPAGE školy

      boli uzatvorené dňom 20.4.2023.

      Po tomto termíne od 1. 5.2023 si nemôžu uplatniť stravujúci žiaci dotáciu k obedom.

      Stravné budú uhrádzať v plnej sume .

      1.st. 1,70 €

      2.st. 1,90 €

      Žiaci  ktorí doručili Návratku so žiadosťou platia iba réžiu 12 € ale aj

      v prípade neodhlásenia  z obeda, ak nie je žiak na vyučovaní, platí taktiež plnú sumu

      za neodobratý obed : 1.st.1,70 €

                                            2.st. 1,90 €

      Vo vlastnom záujme obedy odhlasujte!

     • Deň Zeme 2023

     • Cieľom Dňa Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, je upriamiť pozornosť na planétu, zdôrazniť potrebu ochrany prírody a zvyšovať povedomie o problematike klimatických zmien a ich vplyve na životné prostredie. V roku 2023 sa mottom osláv stalo „Investujte do našej planéty“.

      Naša škola sa zapojila ku Dňu Zeme rôznymi aktivitami realizovanými v interiéri aj vonku. Tradičnou aktivitou bolo čistenie okolia školy. Žiaci absolvovali exkurzie, prednášky a tvorivú činnosť na tému ochrany prírody.

      Aktivitami žiakov na I. stupni boli rôzne pracovné listy – o význame lesa, polievaní kvetov, vytvorení spoločnej zemegule, starostlivosti a ochrane zvierat a životného prostredia. Žiaci rýmovali o ochrane prírody či triedení odpadov a písali krátke básne o Zemi aj s ilustráciami. Svoje nápady ako chrániť našu Zem, znázornili v tvare stromu či srdca. Vytvorili logo lesa a počúvali hymnu Zeme. Čítali si povesti o mestských lesoch a Železnej studničke. Pozreli si náučné video o triedení odpadu a z odpadového materiálu tvorili rôzne obrázky. Spoločne si zaspievali pesničku o tom, ako by sme sa mali zbaviť plastov.

      Aktivitami žiakov na II. stupni na predmete biológia boli pracovné listy na tému ochrana prírody, fotosyntéza, ekoznačky. Žiaci tiež vytvorili strom z papiera, zemeguľu z plastelíny, plagát Zeme a písali básničky. Na hodine anglického jazyka žiaci čítali a diskutovali o klimatickej kríze a pozerali prezentáciu na tému Veľká tichomorská škvrna, o ktorej následne hovorili. Na výtvarnej výchove tvorili z plastových vrchnákov koláž kvetov a obrázok motýľa a z tetrapakových obalov vyrábali vtáčie búdky. Na tému triedený zber vytvárali na informatike dokument s kapitolami a automatickým obsahom. Environmentálnym témam sa venovali aj na hodinách techniky.

      V spolupráci s Ekocentrom absolvovali niektoré triedy exkurzie na tému Hmyz, Ulitníky, Netopiere, Sovy, Ďatle, Bobor a lužný les, Vajce a Sandberg a skameneliny. Exkurzie sa konali počas mesiaca apríl a prednášala ich pani Natália Lipovská. Ďalšou akciou, ktorú absolvovali žiaci celej školy bola prednáška o Odpadoch pod vedením environmentalistu Andreja Popoviča.

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie