• Vyčistíme si Devínsku

     • Naši žiaci každoročne v mesiaci september skrášľujú areál a okolie našej školy zbieraním a triedením odpadu. Takto sa im darilo. 

     • Tanečné centrum Eleganza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tanečné centrum Eleganza .

      Vo štvrtok 7. septembra doobeda sa v našej telocvični konala ukážka tancov a bola pripravená aj súťaž pre našich žiakov, ktorú sprevádzal pán Milan Bačiak – vedúci TC Eleganza.
      Celá akcia sa niesla v priateľskej atmosfére.
      Tanečné centrum Eleganza pozýva deti 1.-4. ročníka do krúžku spoločenských tancov. Pre začínajúcich má školsky krúžok (piatok o 14:00) a pre pokročilé deti (ak už absolvovali školský krúžok v minulosti) majú tréningy 2x týždenne v ich Tanečnom Centre.
      Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa cez formulár na www.eleganza.sk.
      Tešia sa na stretnutie!

     • Pátrač Tino spoznáva DNV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pátrač Tino spoznáva DNV.

      Úlohou Pátrača Tina je zvyšovanie povedomia o významných a zaujímavých miestach, spoznávanie okolia hravou, dobrodružnou a zážitkovou formou, zmysluplné strávenie voľného času.
      Dňa 8.9.2023 žiaci 2.A, 2.B a 2.C so svojimi triednymi učiteľkami začali aktívne spoznávať svoje okolie DNV a začali získavať vzťah k vlastnej kultúre a tradíciám.
      V pútavej brožúrke je zrozumiteľnou formou popísaných 8 navštevovaných miest, ktoré majú absolvovať.
      V piatok absolvovali dve. Zároveň sú tam pripravené veľmi jednoduché úlohy, avšak správnu odpoveď žiaci zistili až vtedy, keď to miesto skutočne navštívili.

      Po zistení všetkých správnych odpovedí získajú žiaci odmenu osobne od Pátrača Tina.

     • Výučba chorvátskeho jazyka 2023/2024

     • Na ZŠ I. Bukovčana je možnosť navštevovať hodiny chotvátskeho jazyka.

      Hodiny môžu navštevovať všetky deti v školskom veku bez ohľadu na národnosť a predchádzajúce znalosti jazyka. Vyučovanie bude prebiehať ako doteraz vo štvrtok, po riadnom vyučovaní a v prípade všetkých ostatných otázok môžu rodičia napísať na antonijab1809@gmail.com.

      V prílohe nájdete prihlasovací formulár, ktorý je potrebné vyplniť a poslať na uvedený mail.

     • Informácie k začiatku školského roka

     •  

          Otvorenie školského roka bude 4. septembra 2023

      1. ročník

      Nástup detí o 7,45 hod. vo vestibule školy. V prípade priaznivého počasia žiaci spolu s rodičmi pôjdu do átria na úvodný program. Potom žiaci s rodičmi prejdú do tried, kde bude triedny aktív pre rodičov, deti budú pod dozorom p. vychovávateliek vonku.  O 10, 00 hod. žiaci aj rodičia odchádzajú domov.

       

      2. – 4. ročník

      Nástup o 8,15 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia prevezmú žiakov a odvedú ich do tried. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      O 10,00 hod. triedni učitelia pred hlavným vchodom odovzdajú žiakov rodičom. Ak dieťa odchádza domov samé, je nutné, aby dieťa prinieslo  písomný súhlas triednemu učiteľovi.

       

      5. – 9. ročník

      Nástup o 8,45 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia odvedú žiakov do tried. Žiaci odchádzajú domov o 10,00

       

      Školský klub detí a školská jedáleň

      Školský klub detí a školská jedáleň 4.9. nie sú v prevádzke.

      Činnosť školského klubu detí a školskej jedálne začína v utorok 5.9. 2023

       

      Všetky ostatné informácie o organizácii vyučovania v ďalších dňoch vám oznámia triedni učitelia.

       

       

          Informácie k ŠKD

      Dňa 5. 9. 2023 bude ŠKD riadne fungovať od 6.15 ráno (použite zadný vchod od školského ihriska).V    poobedňajších hodinách si rodičia vyzdvihujú deti tiež cez zadný vchod, kde je umiestnený zvonček (číslo deti dostanú na základe triedy v ktorej je oddelenie ŠKD). ŠKD funguje do 17. 30. hod.

       

       

     • Oznam školskej jedálne

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      Zápisný lístok  a žiadosť k poskytnutiu štátnej dotácie pre nových stravníkov a žiakov 1.ročníkov, treba vyplnené poslať alebo doručiť ved. ŠJ  do 14.7.2023.

       

      Registráciu nových stravníkov na stravovanie od 1.9.2023 evidujeme na základe včas odoslaných zápisných lístkov a návratky k štátnej dotácie  do 14.7.2023.

       

      Prosím o dodržanie termínov

      S pozdravom : Šilhárová ved.ŠJ

       

      Zápisný lístok a žiadosť na poskytnutie štátnej dotácie na základe návratky od.1.9.2023, sú zverejnené nižšie:

      Zápisný lístok stravníka na šk. rok 2023-2024  TU

      Návratka - Ziadosť rodiča TU

     • Slávnostná akadémia

     • Dňa 28.6.2023 sa v Istracentre konala Slávnostná akadémia, čím sme ukončili školský rok 2022/2023. Žiaci niektorých ročníkov si pripravili pre ostatné deti program. Zabaviť sa mohli pri piesňach, básňach a tanci. Pán riaditeľ a pán starosta ocenili najšikovnejšie deti z každej triedy. A v neposlednom rade sme sa rozlúčili so žiakmi 9.A a 9.B

      Slávnostnú akadémiu nakrúcala DTV, prikladáme link reportáže: (137) Žiaci zo ZŠ P. Horova sa lúčili so školským rokom - YouTube

     • Múzeum včelárstva na Slovensku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum včelárstva na Slovensku.

      Dňa 27. 6. 2023 žiaci 1. B, 4. A a niektorí žiaci z 2. A, 2. B, 4.B a 3. C navštívili areál Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Očarili ich pozoruhodné expozície, ktoré patria Múzeu včelárstva na Slovensku. Videli v ňom sprístupnené jedinečné starobylé úle, kláty, dlabáky a koše, ktoré sa používali už v 17. storočí. Z novších exponátov z 19. a 20. storočia boli najzaujímavejšie figurálne úle, ale i včelárske špeciálne pomôcky a nástroje. Okrem filmovej „Tisícročnej včely“ bola atraktívnou zaujímavosťou pre žiakov aj ochutnávka včelých produktov spojená s predajom a prednáškou.

     • Potulky Bratislavou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Potulky Bratislavou.

      Bratislava privítala 29. 6. 2023 turistickú výpravu žiakov 3. A triedy. Jej cieľom bola prehliadka historických i súčasných moderných objektov. Niektoré miesta žiaci navštívili prvýkrát. Osviežením po turistickom okruhu bolo sladké občerstvenie.

     • Júnový pobyt v prírode

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Júnový pobyt v prírode.

      Žiaci 3. A triedy využili krásne júnové dni na pobyt v prírode v RZ Prašník – Dúbrava. V peknom areáli na úpätí Malých Karpát absolvovali aj plavecký kurz. Týždeň hier, zábavy a športu bol pekným vyvrcholením školského roka.

     • Šiestaci spoznávajú Bratislavu

     • 28.6.2023 žiaci zo 6.B absolvovali ďalšiu turistickú vychádzku po významných miestach v Bratislave. Prechádzali sa v Sade J. Kráľa, ktorý bol založený na pravom brehu Dunaja v rokoch 1774-76. Park prešiel mnohými zmenami, dnešná podoba parku je až z roku 1839.

      Najvýznamnejším architektonickým prvkom je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. V srdci sadu sa nachádza socha Janka Kráľa. Je najstarší verejný park v strednej Európe a jeden z najstarších stredoeurópskych parkov vôbec. Nachádza sa v bratislavskej Petržalke medzi Starým mostom a Novým mostom. Má rozlohu 42 hektárov. Najväčšími unikátmi sú platany javorolisté, ktoré svojim vekom cca 200 rokov a rozmermi obvodov kmeňa vyše 500-600 cm pôsobia veľmi impozantne.

     • Štvordňové sústredenie tanečného krúžku v Prahe

     • Od 22. 6.  do 25. 6. 2023 boli členovia tanečného krúžku zo 7. A  na sústredení v Prahe.  Ubytovaní boli v Dome detí a mládeže na Vinohradoch, s ktorým naša škola udržuje dlhoročnú spoluprácu. Okrem tancovania mali na každý deň bohatý program.

      Najprv išli na Václavské námestie s jazdeckou sochou sv. Václava pred budovou Národného divadla. Tu si splnili sen, že si pred spomínanou sochou zatancujú. Nasali aj atmosféru tohto najrušnejšieho námestia. Ďalšie kroky ich zaviedli na Staromestské námestie, kde obdivovali Orloj s astronomickým ciferníkom, v dvoch okienkach sledovali striedajúcich sa apoštolov, pohybujúcu sa kostru a kikiríkajúceho kohúta.

      Na druhý deň žiaci navštívili jednu z najkrajších zoologických záhrad sveta v kopcovitej a lesnatej Tróji. Najviac sa tešili na tučniaky, ale prešli aj  vodný svet a opičie ostrovy, Severský les s typickými zvieratami, ako sú vlci alebo tigre, od ľadových medveďov sa prešli do údolia slonov, prechádzali sa okolo  voliér, v ktorých  poletovalo množstvo vtákov, skoro zmokli v indonézskej džungli, boli nadšení nielen z hadov, korytnačiek a krokodílov, ale aj z malých zvieratiek a hmyzu.

      Zo všetkých strán Prahy vidieť Hradčany. Túto dominantu Prahy neobišli ani naši žiaci. V gotickej Katedrále sv. Víta obdivovali už bronzové vstupné dvere, vitrážové okná, reliéfy, hlavný oltár aj bočné oltáre, kráľovské mauzóleum, vo Vladislavskej sále mohli vidieť korunovačné klenoty, v múzeu Príbehu pražského hradu sa tešili, že mená mnohých kráľov poznali z hodín dejepisu. Pozreli si aj Baziliku sv. Juraja s červenou fasádou a románskym interiérom. Veľmi sa im páčilo v Zlatej uličke, kde si mohli kúpiť suveníry. Z hradu sa prešli Malou stranou a cez Karlov most sa vracali k metru. Nádherný bol pohľad na osvetlené pamiatky po zotmení.

      Návštevou Národného múzea ukončili svoj pobyt v Prahe a podľa nich najviac sa im páčil „Václavák“, Orloj, Zlatá ulička a metro. Z Prahy sa vrátili očarení a plní zážitkov.

       

     • ZBER PAPIERA - vyhodnotenie

     • Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom za zapojenie sa do zberu, najaktívnejším, čiže víťazom, srdečne gratulujeme.

      UMIESTNENIA:

      1. miesto – 1.A
      2. miesto – 1.B
      3. miesto – 4.C

       

     • Galéria Šrot park

     • Dňa 23.6.2023 žiaci 1.B a 4.A navštívili jedinečnú atrakciu, ktorá vznikla v našej Devinskej v r. 2019 Galériu „Šrot park“. V jej priestoroch resp. záhrade žiaci obdivovali zvieratká žijúce na Slovensku, ale fascinovali ich aj postavy z rôznych animovaných filmov. Zvláštnosťou bolo pre našich žiakov, že všetky zvieratá a animované postavy boli vyrobené z kovového šrotu, rôznych skrutiek, ventilov, šróbov a pod. Staré súčiastky, zhrdzavené náradie, zničené nástroje boli využité na vytvorenie nových, napaditých vecí...

       To všetko, na prvé počutie, patrí na šrotovisko. Neplatí to však pre Branislava Pokorného, ktorý im dokázal vdýchnuť nový život. Zváraním vytvára zo šrotu umelecké diela - zvieratá životnej veľkosti žijúce prevažne v slovenských lesoch, ale aj iných, exotickejších zemepisných šírkach.

      Kovové zvieratká, ktorých neustále pribúda, naši žiaci odporúčajú, aby si ich každý pozrel. Vždy sa tešia keď tam idú, že niečo nové objavia. Teraz sa to stalo tiež.

      Len kúsok odtiaľ sa žiaci s pani učiteľkami zastavili v lanovom centre Tarzania a pochutili si na nanukoch.

     • Národný park dunajské luhy

     • Triedy 5.A a 7.A boli 26. júna na výlete v neďalekom centre rakúskeho národného parku Donau Auen v Orth an der Donau. Počas 3-hodinovej prehliadky zámku a zámockého ostrova nám slovenskí sprievodcovia rozprávali o lužnom lese a o Dunaji. Interaktívne expozície nás zaviedli do ďalekej histórie, keď ešte Dunaj tiekol na západ, dunajské luhy zaplavovali ľadové povodne a predierali sa nimi Rimania či Turci. Dunajské lužné lesy boli dlhé roky poľovným revírom veľkomožných pánov, ktorí tu budovali zámky pre zábavu aj ochranu vodných ciest a brodov. Deti sa nevedeli odtrhnúť od modelu Dunaja, v ktorom stavali pieskové hrádze a sledovali silu vody. Pomocou kamery sme nazreli do bocianieho hniezda. Celkom z blízka sme videli dunajské jesetere, užovku stromovú, panáčkujúce sysle, korytnačky močiarne aj mŕtveho bobra.

     • Múzeum včelárstva

     • Deň 22.6.2023 bol pre triedy 3.B a 1.A plný medu a zážitkov.Vybrali sme sa na výlet do VČELÁRSKEHO SKANZENU v Kráľovej pri SenciDeti sa vyšantili v rozprávkovej záhrade, dozvedeli sa o histórii včelárstva, videli historickú expozíciu včelích úľov, nástrojov, obrázkov. Najviac nás zaujali úle v tvare domčekov či kostolíkov vyrezávané ľudovými umelcami. Posedeli a zaspievali sme si pri gitare, naučili sa VČELÁRSKE pesničky, opekali si špekáčiky okorenené vôňou kvitnúcej lipy a ako dezert sme mali ochutnávku včelích medov. Príjemným popoludním nás sprevádzali manželia Moravčíkovci, ich verný psík, mačka a kozičky. Celý deň sa niesol vo veselej nálade, poučení o význame medu a včiel pre nás všetkých.

     • Spievanka a Zahrajko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Spievanka a Zahrajko.

      Dnes už takmer každé dieťa pozná Spievanku a Zahrajka, čiže Máriu Podhradskú a Richarda Čanakyho, ktorí vymysleli projekt Spievankovo. Dňa 22.6.2023 sa s nimi stretli žiaci 4.A.

     • Zoo Bratislava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zoo Bratislava.

      Dňa 16.6.2013 navštívili ZOO Bratislava žiaci 2.C, 4.A a 3.C spolu s niektorými žiakmi 1.A a 1.B našej školy. Počasie bolo ideálne, slniečko nás sprevádzalo po celý čas. Hneď pri bráne 2.C, 4.A.1.B a 1.A vítali lektorky, ktoré mali pre nás pripravenú prednášku o ohrozených a vzácnych zvieratách. Deti očarili hneď na začiatku opičky, medveď, lev, pštros, lama, ale i nosorožce. Niektoré z detí videli po prvýkrát tieto zvieratká naživo. Pre niektorých žiakov bol lákadlom SafariBus. S úžasom, nadšením ale trochu aj so strachom sa povozili na SafariBusoch.

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie