• Blikajúce eko roboty - PROJEKT ENTER

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Blikajúce eko roboty - PROJEKT ENTER.

      Naším cieľom bolo zatraktívniť vyučovanie pracovnej, technickej a informatickej výchovy a vtiahnuť do sveta techniky čo najviac žiakov a hlavne viac dievčat, ktoré obyčajne majú pred technikou rešpekt. Keďže sa venujeme environmentálnej výchove a naša škola je dlhodobo zapojená do projektu Zelenej školy, pokúsili sme sa prepojiť tie dva, na prvý pohľad odlišné a vzdialené svety, prostredníctvom projektu BLIKAJÚCE EKO ROBOTY. S naším projektom sme sa zapojili do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna technológia. Získali sme grant od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na nákup základných sád pre celé triedy: Micro: bit - Učíme s hardvérom, MOVE mini robotov a Ring:bit Car Kit robotov. Kvôli pandemickej situácii sme projekt začali realizovať počas dištančného vyučovania online formou a po návrate žiakov do škôl sme v projekte pokračovali aj prezenčnou formou. Naši pedagógovia absolvovali množstvo online školení, na ktorých sa naučili pracovať s micro:bitmi vo virtuálnej triede. Od februára sa do projektu aktívne zapájali aj žiaci druhého stupňa. Úvodné online stretnutie naši žiaci absolvovali so spoločnosťou Aj Ty v IT. Nasledovali pravidelné online stretnutia žiakov s našimi vyškolenými pedagógmi. Učili sme sa na diaľku programovať micro:bity. Žiaci pracovali v tzv. online triedach a pedagógovia im na diaľku v programovaní pomáhali a usmerňovali ich. Po návrate do škôl pracujeme aj online, ale už aj prezenčne, priamo s micro: bitmi. Pracujeme priamo na vyučovaní, ale aj v záujmových krúžkoch. V blokovom online programe programujeme blikajúce smajlíky, srdiečka, vizitky, krokomery, kocky, nahrávali sme hudbu aj sirénu. Vytvorili sme rôzne zaujímavé projekty a následne sme vytvorený on-line program, preniesli do micro: bitov. Do projektu sme zapojili žiakov celej školy. Žiaci mladších ročníkov zbierali zaujímavý odpadový materiál a kreslili návrhy eko robotov. Žiaci vyšších ročníkov, programovali mikro:bity. Najstarší žiaci, naprogramované micro:bity vložili do odpadových materiálov a vytvorili blikajúce eko roboty, ale aj merače vlhka a iné zaujímavé robotické hračky. Žiaci si navzájom pomáhajú, mladší sledujú pri činnosti starších, chlapci pomáhajú dievčatám v technickej oblasti a dievčatá pomáhajú chlapcom v environmentálnej oblasti a navrhujú, aké projekty by spoločne mohli vytvoriť. Týmto podporujeme medzi žiakmi kolektívne vzdelávanie. Je to pre všetkých zaujímavé, atraktívne a veľmi prínosné. Žiakov to baví, tešia sa na takéto stretnutia a radi objavujú niečo nové. Hravou, zaujímavou a interaktívnou formou sa nám podarilo prepojiť environmentálnu výchovu s informatickou, pracovnou a technickou výchovu. Zatraktívnili sme vyučovanie všetkých týchto predmetov a vtiahli sme do vyučovania IKT aj naše dievčatá, ktoré sú na hodinách, kde pracujeme s micro:bitmi niekedy aktívnejšie, ako chlapci. Vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, sme mohli nakúpiť nové, atraktívne vyučovacie pomôcky, čím sme zvýšili záujem žiakov a žiačok o vedu, učenie a objavovanie. Tešíme sa, že sme skvalitnili poznatky našich žiakov v oblasti digitálnych technológií a programovania a v budúcom školskom roku plánuje v projekte ENTER pokračovať.

      Mgr. Ingrid Jančiarová a Mgr. Eva Fusková

      Eko robot v akcii:-)

      Vlhkomer: Ak je pri rastlinke suchá zem, smajlík v micro:bite je smutný, keď zem dostatočne polejeme, smajlík v micro:bite sa na nás usmeje:-)

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie